De 13 meest gestelde vragen over I&R

De 13 meest gestelde vragen over I&R

Op 21 april gaat de verplichting I&R voor paarden en pony’s in. Wij nemen U mee langs de meest gestelde vragen.

1. Wat houdt het eigenlijk in?

Alle paarden en pony’s moeten in een database van de overheid gekoppeld worden aan een locatie houder op een zogeheten UBN (Uniek Bedrijfslocatie Nummer). De locatiehouder is degene bij wie het paard gehouden wordt, dat hoeft dus niet de eigenaar te zijn. De database is te vinden op mijn.rvo.nl.

2. Geldt de I&R regeling voor iedereen en alle pony’s, dus ook al hou je maar 1 kleine pony?

Ja, dat klopt. Iedere pony in Nederland moet op een UBN geregistreerd en in de databank gekoppeld zijn. Ook al hou je er maar 1, die nooit van het erf komt.

3. Indien een pony elk jaar op 3 verschillende plekken in kleine weitjes verspreid over het dorp loopt, elk meer dan 30 dagen moet de houder van de pony dan 3 UBN nummers aanvragen, voor elk stukje 1 en op alle 3 de nummers de pony melden.

Nee, dat is niet nodig. Onder een UBN vallen het erfperceel (adres waar de stal staat) en de weides die daar bij horen. Dus het UBN kan geregistreerd worden op het huisadres en de weitjes vallen daar dan onder.

4. Waar moet je ze melden?

Bij RVO op mijn RVO.nl. Je hebt eerst DIGID nodig om een account aan te maken, daarna vraag je een UBN nummer aan als je die nog niet hebt voor je locatie. Zodra je die ontvangen hebt kun je bij I&R paard de gegevens koppelen. Je voert eerst voor alle pony’s op 1 UBN een aanvoermelding in. Mocht je het paard verkopen dan een afvoermelding, bij overlijden een doodmelding en bij geboorte een geboortemelding. De DIGID en UBN kun je nu al aanvragen. Let op! het koppelen kan vanaf 21 april.

5. Kun je al voor 1 april een UBN nummer aanvragen?

Ja, dat is nu al mogelijk op de site www.mijn.rvo.nl. Onder de optie Direct Regeling kiest u voor Dierlocatie UBN registreren en wijzigen.

6. Hoe kan ik de pony aanmelden?

Door een aanvoermelding te doen in het I&R-systeem via het kanaal van mijn.rvo.nl. Dit kan pas vanaf 21 april 2021.

7. Worden de data gebruikt voor allerlei andere zaken zoals controles van de mestboekhouding etc.?

De regelgeving biedt de mogelijkheid om die gegevens daarvoor te gebruiken.

8. Klopt het dat de bij het NSPS geregistreerde pony’s al in de database zitten met paspoortnummer en dat het dus alleen om de koppeling met de locatiehouder gaat?

Het stamboek heeft inderdaad de gegevens van de pony al doorgegeven en deze staat al in het I&R-systeem. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Het enige wat de houder dan nog moet doen is het aanmelden op zijn UBN bij RVO en het koppelen van zijn pony aan de locatie. Zorg dus dat ook het bestand in “mijnnsps” bij is en dat hier alleen pony’s in staan die nog bij u aanwezig zijn en in uw bezit.

9. Wie moet de meldingen doen?

De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie, dit hoeft dus niet de eigenaar van de pony te zijn. Dus als je pony in pension staat is de eigenaar van het pension degene die moet melden op zijn of haar UBN waar de pony van u staat.

10. Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN?

Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel ‘locatie’ genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.

  • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
  • Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
  • Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
  • Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen. Twijfelt u na het lezen van deze informatie over uw eigen situatie? Stuur RVO dan een situatieschets in kleur met beschrijving. Via mijnrvo.nl kunt u Digitale Post versturen. De schets mag een eigen tekening in kleur zijn.

11. Als hengstenhouder krijg ik veel gastmerries tijdens het dek seizoen op ons bedrijf. Een aantal ervan zal langer als 30 dagen bij ons verblijven omdat ze niet gelijk drachtig worden. Moet ik dan 2 verschillende administraties gaan bijhouden die van korter dan 30 dagen en langer?

Nee, voor tijdelijke verblijven van paarden op dekstation is een uitzondering opgenomen. Zij dienen pas een paard aan de locatie te koppelen wanneer deze langer dan 90 dagen op de locatie verblijft.

12. Ik ben melkveehouder, mijn vader heeft hobbymatig pony’s. Deze lopen regelmatig langer dan 30 dagen in mijn percelen. Voldoe ik dan nog steeds met registreren dat ik pony’s inschaar in mijn bedrijf? Of ben ik dan ineens houder van de locatie waar de pony zich bevind? En moet ik dan dus ook de pony onder mijn naam in de centrale database registreren?

Bij langer dan 30 dagen ben jij houder van een locatie waar ook paarden gehouden worden en dienen deze ook aan jouw UBN gekoppeld te worden.

13. Als je paarden langer dan 30 dagen willen weiden op een stuk grasland waar wel een straat aan gekoppeld is maar geen huisnummer. hoe moeten we dit registeren. het gaat dan om een koppel jonge dieren op een zomerweide.

Dat zal via het opgeven van coördinaten verlopen. ➢ Is per exploitant bekend welke percelen grasland zonder adres tot zijn beschikking zijn, of dient een exploitant dit te melden bij het RVO. Dit is niet automatisch bij RVO bekend en wordt via de exploitant van de locatie kenbaar gemaakt.

Staat uw vraag hier niet bij of wilt u meer informatie: kijk op de site van www.rvo.nl
Tekst: Ruud van Raak. De antwoorden zijn gegeven en daarmee gecontroleerd door het RVO (de heer Dijkstra van I&R paard).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *