Laatste nieuws

Hebt u nieuws of iets te melden? Click hier en mail het de webmaster

30 december 2005 Hengsten mutaties.
De heer W.Waanders uit Haaksbergen verhuurd voor het seizoen 2006 zijn zwarte grotemaat-hengst ORIËNT VAN DE AMSTELHOF'' aan de heer W.Winters uit Azewijn.

De combinatie Leijzer/Nijhof uit Etten/Haaksbergen verkocht zijn grote-maat eerste premie zwarte hengst ''PERIGUEUX VAN ISALA'' naar Zweden.

De combinatie M.C.Bloem en de familie Janssen uit Bergharen verkocht hun recent goedgekeurde zwarte midden-maat premiehengst ''TRIGGERVAN DE ROMER'' aan hengstenhouderij Kramp uit Valburg.

De heer A.C. van Asch uit IJzendoorn verkocht zijn recent goedkeurde kleine-maat zwarte premiehengst ''TANGO VAN HET RIETENKASTEEL'' aan de heer Jansen uit Darp.

Stal Kastanjehof uit Oss verkocht zijn recent goedgekeurde grote-maat zwarte premiehengst ''TURBO MAGIC VAN DE KASTANJEHOF'' aan de heer Remond Molenkamp uit Neede.

27 december 2005 EERSTE BONTE SHETLAND PONY HENGST MET PREDIKAAT
Op de komende premiekeuring voor Shetland pony hengsten kan voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis aan een bonte Shetland pony hengst een predikaat worden toegekend. De dan net 12-jarige vosbonte Jannique van Stal Maruschka zal namelijk op 6 januari definitief worden goedgekeurd, daarmee voldoet hij aan de laatste eis voor het KEUR-schap. Op 7 januari, tijdens de finaledag, kan hij dan als KEUR-hengst worden gehuldigd. Een unicum, want nog nooit eerder haalde een bonte Shetland hengst een predikaat. Bovendien zal Jannique op 7 januari zijn Nationale Titel in tuig verdedigen.
Jannique is een zoon van de zes maal met een 1e premie bekroonde KEUR hengst Chris van de Provincialeweg. Zijn moeder is de kroon elite en preferente Elsje van de Brugsteeg. Deze kleinemaartse vosbont is een van de vaandeldragers van de bontenfokkerij. Zij werd nationaal kampioene in 1996 en op de jubileummanifestatie 1997 was ze ook de beste bonte. Ze werd door de Familie van Dusseldorp gefokt uit Roland van de Leurshof en de kroon-preferente Wieneke van het Otterdam, deze 22-jarige merrie is ook nog steeds op de fokkerij aanwezig.
Het verhaal van Jannique, nog steeds in het bezit van fokster Andrea van Dusseldorp, is dat van een sprookje. Al bij zijn geboorte zorgde hij voor opschudding door de eerste minuten van de bevalling absoluut geen leven te vertonen. Niets bleek minder waar. Als driejarige werd Jannique door de herkeuringsjury na veel wikken en wegen goedgekeurd als S12-hengst.
Hij maakte zich waar, al snel bleek hij een opvallende fokhengst, die met succes zijn afstammelingen toonde. Zijn kinderen deden goed mee op de keuringen. Zijn eerste jaargang met slechts 4 merrieveulens en 3 hengsten, leverde direct 2 eerste premie dochters en een goedgekeurde zoon op. De opvallende vos Nathalie van Stal de Toekomst, inmiddels kroon en de nog bekendere zwartbonte Non Partout van Stal Gyant. Non Partout was op de Millennium-show jeugdkampioene en als drie-jarige al nationaal kampioene op de bontenkeuring. Uit zijn eerste jaargang ook de helaas vroeg gestorven zoon Nobresco van de Meysberg, een vosbonte kleinemaatse. Daarna volgden nog twee zonen. De middenmaatse bonte Pybe van Stal de Toekomst begon als S12, maar treedt in de voetsporen van papa. Pybe zal op 6 januari voor vier jaar goedgekeurd worden, zijn kinderen doen het goed op de keuringen en bovendien fokt hij opvallende kleuren. De derde zoon is de vorig jaar goedgekeurde zwartbonte grotemaats hengst Sylvester van Stal Munnikenland, die zich bijzonder sterk staande hield en met premie tussen de zwarten in eindigde. De bewegingsgeweldenaar dekte echter slechts 7 merries en ontviel toen de fokkerij. Ook de vrouwelijke nafok van Jannique doet van zich spreken met vele kopplaatsen en hoge primeringen, daarbij ondermeer de nationaal jeugdkampioene van de bontenkeuring 2005 Thalita van Stal de Toekomst, een zusje van Pybe.
Maar ook in de baan kende zijn loopbaan een sterk opgaande lijn, via de herkeuring dus moeizaam aan zijn deklicentie gekomen ging hij met jaarganggenoot en S12 broeder Iwan van de Tienmaatsweg gestaag naar voren en eindigden met twee eerste premies vooraan zijn jaargang. Zijn excellente bewegingen brachten hem ook in tuig aan de top, vele eerste plaatsen in tuigrubrieken, waarvan die op de Jubileummanifestatie 2002 in Ermelo de allermooiste was. Jannique werd toen met overmacht nationaal kampioen. Maar ook in de IBOP, steeds gereden door Ruud van Raak, was hij de beste in Avezaath met een AA-certificaat.
Zo werd Jannique op alle fronten een hele grote en gaat hij de geschiedenisboeken in als eerste bonte hengst van het NSPS met een predikaat.

Ruud van Raak

24 december 2005 HATCHER VAN STAL BRAMMELO VERKOCHT
Ruim een week geleden las u het bericht dat de zwarte minihengst Hatcher van Stal Brammelo voor 2006 door Stal Zegwaard was verhuurd aan Leen Both van ministal De Overkant uit Lekkerkerk. Inmiddels heeft Both de parel van de zwarte minifokkerij echter aangekocht, Hatcher blijft nu dus definitief in Lekkerkerk.

23 december 2005 Bestuurlijke situatie NSPS
Op 17 december j.l. is in de Algemene Ledenvergadering het Bestuur van het NSPS in zijn geheel afgetreden. Aanleiding voor dit besluit was de indiening van een motie van wantrouwen richting het Bestuur. Na stemming bleek een meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden achter de inhoud van de motie te staan.

Naar aanleiding van een verzoek van diezelfde Algemene Ledenvergadering is een drietal afgetreden bestuursleden, t.w. de heren Bos, Lankveld en Swinkels bereid gebleken de lopende zaken af te handelen, totdat er een nieuw Bestuur zal zijn aangetreden. Na overleg met zijn achterban heeft nadien ook het afgetreden bestuurslid de heer Senne zich bereid verklaart de lopende zaken te blijven behartigen.

Om de periode van een bestuurloos NSPS zo kort mogelijk te doen zijn is één van de eerste taken waarvoor deze groep zich gesteld ziet het ondernemen van acties om te komen tot de vorming van een nieuw Bestuur.
Op basis van artikel 12 van de statuten worden de leden van het Bestuur op bindende voordracht van de Afdelingen benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Elke afdeling heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van het Bestuur, met dien verstande dat Afdelingen met meer dan 1000 leden (Gelderland) een bindende voordracht voor twee bestuursleden mag doen.
In verband hiermee zijn de Afdelingen verzocht een naam (en voor Gelderland dus twee namen) voor te dragen van personen die bereid en geschikt zijn zitting te nemen in het Bestuur van het NSPS en waarvan de betreffende Afdeling de indruk heeft dat de voorgestelde kandida(a)t(en) kan c.q. kunnen rekenen op een brede gedragenheid binnen het ledenbestand van het NSPS.
De Afdelingen zijn gevraagd hun voordracht vóór eind februari 2006 kenbaar te maken aan de secretaris van het NSPS.
Wanneer op dat moment de voordrachten voor nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn bestaat het voornemen in het maartnummer van het verenigingsorgaan een agenda voor een op 8 april 2006 te houden extra Algemene Ledenvergadering op te nemen. In genoemde vergadering zou dan besloten kunnen worden over de benoeming van de voorgedragen kandidaat bestuursleden.

Binnen de kaders van het tot nu toe vastgestelde beleid zal het stamboekkantoor de zaken rond de stamboekadministratie en -organisatie op de gebruikelijke manier blijven behartigen.

In "De Shetland Pony" van december 2005, die rond 23 december bij u in de brievenbus valt, is onder de bestuursmededelingen melding gemaakt van de voorbereidingen voor een te houden eerste ledendag op 18 maart a.s.. Het zal u duidelijk zijn dat in verband met de stemming tijdens de ALV van 17 december in Arnhem, is geconcludeerd dat de plannen van het voormalige bestuur niet verder worden uitgewerkt.
(bron NSPS)

20 december 2005 Beginletters voor veulens geboren in 2006
Veulens geboren uit ouders die staan geregistreerd bij het Nederlands Shetland Pony Stamboek en die zelf ook moeten worden ingeschreven binnen de registers van het stamboek, moeten een naam ontvangen die begint met een x, een y of een z. (bron NSPS)

19 december 2005 hengsten mutaties
MY NUMBER ONE OF DUKE STABLE
Stal Zegwaard uit Delft heeft de 86 cm metende vos My Number One of Duke Stable voor 2006 verhuurd aan de Familie Roest van Stal de Tienmaatsweg in het Drentse Schoonloo.
Al 14 jaar gebruikt de Familie Roest hengsten van Stal Zegwaard. Het is voor het eerst dat My Number One naar Drenthe gaat. De afgelopen twee jaar diende hij bij de Familie van Raak in Bavel, daarvoor bij zijn fokker de Familie Den Hartog in Etten.
My Numer One of Duke Stable heeft van alle goedgekeurde minihengsten de hoogste index met 15,98!!!, hij is qua nafok de echte Number One. Van de 32 tot nu toe op de keuring aangeboden dieren werden er 27 geprimeerd. Bovendien werd van deze groep de afgelopen drie jaar al 15 keer een nakomeling op kop geplaatst. Daarvan werd 5 keer een My Number One tot kampioen uitgeroepen, waaronder Shakira en Romy of Duke Stable. Zijn zoon Romario of Duke Stable werd met premie goedgekeurd. Zijn vosdochter Rose of Duke Stable kreeg een 1e premie. De afstamming van My Number One biedt de nodige fokgaranties. Vader Fairy Redstart fokte bijzonder sterk. Redstart heeft een indrukwekkende reeks goede fokmerries nagelaten. Redstart is zelf van de goedfokkende Claret uit Fairy Rosette (moeder van Fairy Regent). De moederlijn van My Number One is predikaatrijk. Moeder Asterisk of Duke Stable (v.Vorden Buddleia) is een kroon-preferente 1e premie merrie. De moeder van Asterisk is de kroon-preferente 1e premie Ellbrook Magie May. My Number One is doorgefokt in de minimaat en in Drenthe beschikbaar voor 2006. Op 6 januari aanstaande maakt hij zijn opwachting op de hengstenkeuring.

19 december 2005 hengsten mutaties
De nieuw goedgekeurde premiehengst Thijmen van Stal Polderzicht van Martin Kramp uit Valburg is verkocht aan Stal 't Heut in Alphen a/d Maas. Deze voshengst van 102 cm. is daar de beoogde opvolger van de eerste premiehengst Naikel van de Witte Maat. Thijmen is een voszoon van de bekende zwarte Kotonofico van Stal Brammelo en heeft als moeder de fraaie vosbonte merrie Opaal van Polderzicht, op haar beurt weer een dochter van tweevoudig kleinemaatskampioen Kristof van de Bolster.

19 december 2005 Hengsten mutaties
De heer D.Hissink uit Laren verhuurd zijn eerste premie zwarte kleinemaats kampioens hengst'' BRAM VAN DE GATHE'' Stal de Gathe uit Vaassen.

18 december 2005 Hengsten mutaties
De familie Aaftink te Holten heeft de zwarte definitief goedgekeurde Charlieboy vd Zandkamp gekocht,van de heer Haak te Heerde.
Charlieboy is een zoon van de pref Winston lh en heeft als moeder Victoria vd Zandkamp kr pref.
De fam Aaftink hoopt met Charlieboy betere bewegingen en enkele vossen uit zwarte ouders te fokken.
Charlieboy heeft in het verleden 3 eerste premies behaald en was destijds de beste beweger van de nieuwe jaargang.

Stal Haarsteeg uit Haarsteeg verkoopt een drie-tal recent goedgekeurde hengsten en wel, de 82cm metende zwartbonte premiehengst ''TORSO VAN DE MARLEHOEVE'' aan stal Valkenblik uit Balgoy, en de 88cm metende vosbonte premiehengst ''EDERN PRY-COPYN'' aan stal Westerbrink uit Slagharen, en de 92cm metende vos premiehengst ''THEO VAN STAL WESTERWOLDE'' aan stal de Achterdijk uit Mill.

De heer A.Groeneveld uit Poederoyen verkoopt zijn recent goedgekeurde 100cm metende zwarte premiehengst ''TRAVIS VAN STAL DE LANGEWEI'' aan hengstenhouderij v.Wanrooy uit Erp.

17 december 2005 Bestuur NSPS afgetreden.
De leden van het NSPS zijn vandaag in Arnhem bijeen geweest. Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er rond de 240 leden in de grote zaal van Mercure Hotel. Al direct na de inleiding van de voorzitter, waarin hij het gevoerde beleid verdedigde, kwamen de nodige emoties los. Een door één van de leden ingediende motie van wantrouwen werd door de meerderheid van de vergadering ondersteund. Het bestuur is daarop terug getreden. De afdelingen worden verzocht nieuwe mensen naar voren te schuiven om een nieuw bestuur te vormen.

11 december 2005 Hengsten mutaties
HATCHER VAN STAL BRAMMELO NAAR LEKKERKERK IN 2006
De zwarte definitief goedgekeurde mini Shetland hengst Hatcher van Stal Brammmelo is door Stal Zegwaard voor 2006 verhuurd aan Leen Both in Lekkerkerk, In 2005 stond Hatcher ook in Lekkerkerk, waar komend voorjaar zijn eerste veulens worden verwacht. Hatcher is met zijn 81 een echte mini. Hij heeft een enorme staat van dienst met vele 1e premies en kopplaatsen in de keuringsbaan en een fantastische nafok. Uit zijn eerste twee jaargangen werden al 5 zonen goedgekeurd, waaronder de 1e premie hengsten Menno van de Rakkertjes en Maldini van Stal Brammelo. Daarnaast behaalde zijn vrouwelijke nafok een hoog premiepercentage en reeks kampioenschappen. Zeer bekend zijn ondermeer de 1e premie dochters Oukje van de Keistal en Renske van Schoonenburg. Both begon een aantal jaren geleden met de fokkerij van mini's, na enkele Belgische S12 hengsten kiest hij met Hatcher nu voor een kwaliteitsimpuls. De Stammoeder bij Both is de 12-jarige Ilona van de Achterdijk (v. Urban van Ons Genoegen), deze vosmini komt nog uit de oude en bekende merriestal van L. Hart uit Kedichem. De grootmoeder van Ilona is de bekende en invloedrijke zwartbonte preferente Sterlina van Vlodorp, die in 1960 werd geboren. De bekendste pony van Both is de 4-jarige Roefje van de Overkant (v. King van het Morenhof), de jeugdkampioene van Hoornaar in 2003, die in 2005 een 2e premie kreeg. Een interessante merrie is zeker ook de 79 cm metende al twee keer met een 2e premie bekroonde vosbonte Rietje van de Diesterbaan (v. Hiroki van de Buske). Daarnaast behoren de muskaatschimmel Sjanet van de Overkant (Opal of Brindister X Ilona) en de zwartschimmelbonte Maaike van Stal de Hestert (v. Edward van de Ijsselhof x Queen de Bibiana Kroon) nog tot de merrieschare. Hatcher is overigens ook voor andere merriehouders beschikbaar.

11 december 2005 Hengsten mutaties
Hengstenhouderij v.Wanrooy uit Erp verhuurd zijn recent goedgekeurde 77cm metende vosbonte premiehengst ''SERBINO VAN HET DURFSLAND'' aan Stal de Gathe uit Vaassen.

Stal Nieuwemoed uit Gendt verhuurd zijn recent goedgekeurde 98 cm metende zwarte premiehengst ''THYMO VAN STAL NIEUWEMOED'' aan stal Mingalar- stal Maranc en stal Nieuw Vredenburg Groessen/Zevenaar.

Stal de Parkant uit Nieuwwaal verhuurd zijn recent goedgekeurde 88 cm metende palomino stamboekhengst met dekbeperking ''PARLINGTON ORLANDO II'' aan stal v.Vries uit Vries.

10 december 2005 De volgende hengsten werden als premiestamboekhengst goedgekeurd in de grote maat:
Cat. nr.184: TRES BIEN VAN STAL WILCAS, zwart, 105 cm,
(Octaaf v.d.Romer x Kristie v.Flieren Kr.) eig: P.Bonants-Janssen, Smakt.

Cat. Nr. 195: TOBI VAN HET MELKVONDER, Zwart, 99 cm,
(O’brain v.h.Melkvonder x Nocturne v.h.Melkvonder Kr.) eig:L.A.Th.M.Rijntjes Varselder-Veldhunten.

Cat. nr. 202: TIME VAN DE GARDERENSHOF, zwart, 104 cm,
(Charmeur v.d.Bloemhof x Nianne v.St.Geerhof Kr.), eig: T.v.d.Pol, Garderen.

Cat. nr 210: TRAVIS VAN STAL DE LANGEWEI, zwart, 100 cm,
(Kevin v.Bunswaard x Pasadena v.St.d.Langewei Kr.) eig: A.Groeneveld, Poederoyen.

Cat. nr. 211: TOMSTONE OF SHETLANE, zwart, 103 cm,
(No Fear v.d.Romer x Liggle of Shetlane Kr.), eig: P.d.Wit, Onnen.

Cat. nr. 213: THIJMEN V.St.POLDERZICHT, vos, 104 cm,
(Kotonofico v.St.Brammelo x Opaal v.Polderzicht.), eig. M.T.A. Kramp, Valburg.

Cat. nr. 217: TURBO MAGIC VAN KASTANJEHOF, zwart, 100cm,
(August v.d.Kosterwei Pref. X Jonkvrouw v.Veldzicht Kr.), eig: M.A.Dibbits, Oss.

Cat. nr 224: TANGO VAN DE AMSTELHOF, zwart, 103 cm,
(Olivier v.d.Amstelhof x Kimberley v.d.Amstelhof Kr.) eig. K.Eveleens, Kwadijk.

Cat. nr. 228: STEF VAN DE MULDER. zwart. 105 cm,
(Libero W. v.d.Hertraksestraat x Sirientje v.d.Mulder Kr. Pref.) eig: F.J.M.Ottink, Beckum.

Cat. nr. 231. SANDRO VAN STAL LANGELO, zwart, 106 cm,
(Oberon v.St.Volmoed Pref. x Jafrida v.St.Langelo Kr..) eig. M.Bogers jr., Alem.

De volgende hengst(en) werden goedgekeurd als stamboekhengst met dekbeperking in de Grote-maat.
Cat. nr. 201: TITANIC VAN DE KOERBERG, zwartbont, 104 cm,
(Carlos v.Heesselt x Painted-black v.d.Horsthoeve.), eig: Fam. S.& M.Kruitbosch, Welsum.

9 december 2005 De volgende hengsten werden als premiestamboekhengst goedgekeurd in de midden maat:
Cat. nr.760: TOM VAN VELDHUIZEN, vos, 95cm,
(Hannes v.d.Strengen x Nianne v.Veldhuizen) eig: J.H.Drenth, Onstwedde.

Cat. Nr. 87: TIME-OUT VAN DE VIERSPRONG, ZWART, 93 cm,
(Mr.Marengo v. d.Vendel x Projenne v.d. Vriersprong.) eig:J.Lanting,Aalden.

Cat. nr. 100: TRANSFER VAN DE MORTEL, vos, 93 cm,
(Ollie v. St.Westerwolde x Lianca v.d.Mortel Kr.), eig: W.P.C.Scheepers, Mortel.

Cat. nr 126: THYMO VAN STAL NIEUWEMOED, zwart, 98 cm,
(Onyx v.Bitterschoten x Moortje v.St.Nieuwemoed Kr.) eig: G.Spoeltman, Gendt.

Cat. nr. 147: TRIGGER VAN DE ROMER, zwart, 96 cm,
(Octaaf v.d.Romer x Manon v.d.Romer Kr.), eig: Comb. M.C.Bloem & Fam. Jansen, Bergharen.

Cat. nr. 149: TROTSKI VAN DE PASTORIJE, zwart, 98 cm,
(Lector v.d. Halve maan X Franka v.d. Schans Kr.Pref.), eig. Drs H.J.M.Schutte, Wamel.

Cat. nr. 163: TRISTAN VAN DE RIJSDRECHT, vos, 98cm,
(Winston v.d.Viersprong x Lavatera v.d.Rijsdrecht Kr.), eig: K.Vreeken, Rijsenhout.

Cat. nr 166: TOPPER VAN DE KORTENHOF, zwartbont, 95 cm,
(Napoleon v.d.Kortenhof x Belladonna v.St.Brammelo Kr.) eig. A. v.Dijk, Waardenburg..

Cat. nr. 175: SIETSE VAN VRIES. vos. 98 cm,
(Edern Harfi Huws X Jackelien v.Vries Kr.) eig: J.K.Liewes, Yde.

Cat. nr. 183. LOGBALLES KOJAK, vosbont, ?? cm,
(Albert x Katizi.) eig. Hengstenhouderij Kramp, Valburg

De volgende hengst(en) werden goedgekeurd als stamboekhengst met dekbeperking in de midden-maat.

Cat. nr. 162: TYELL VAN D’N DEINSTER, zwart, 98 cm,
(Igor v.Kempen x Twiggie v. St.Geerhof Pref.), eig: H.Daams, Velddriel.

8 december 2005 De volgende hengsten werden als premiestamboekhengst goedgekeurd in de kleine maat:

Cat. nr. 60: BRAIR SMARTIE, blauwschimmel, 88 cm,
(Priors Baron x Brair Romany Bon Bon) eig: M.Geven, Haarsteeg

Cat. Nr. 68: THEUNIS VAN DE BOSRAND, vos, 90 cm,
(Jip v.d.Zandkamp x Janien v.d.Bosrand Kr. Pref.) eig: Comb.H.v.d.Velds/A.H.Klaassens, Donderen.

Cat. nr. 88: TANGO VAN HET RIETEN KASTEEL, zwart, 91 cm,
(Kotonofoco v.St.Brammelo x Paula v.h. Veen), eig: A.C. v.Asch, Yzendoorn.

Cat. nr 102: TELSTAR VAN DE TOOM, zwart, 92 cm,
(Hiroki v.d.Toom x Prudensa v.St.Haske Kr.) eig: A.J.Steijvers, Budel.

Cat. nr. 106: THEO VAN STAL WESTERWOLDE, vosstekelharig, 92 cm,
(Hotze v.d.Raven x Harmina v.St.Westerwolde Kr.), eig: F.Geven, Haarsteeg

De volgende hengsten werden als stamboekhengst met dekbeperking (S-8) aangewezen:
Cat. nr. 55: SIR SENT CLAIR VAN KAIROS, zwart, 87 cm,
(Hairos v.St.Fortuna Keur x Melaina v.Kairos Kr.), eig. J.g.Damen, Liessel.

Cat. nr. 66: EDERN PRY-COPYN, vosbont, 88cm,
(Edern Prysor x Edern Gwyddfid), M.Geven, Haarsteeg.

Cat. nr 72: TRISTAN VAN KLEIN ENGELAND, vos, 91 cm,
(Ornaat v.d.Aanvandsweg x Bianca v.d.Molen Kr.) eig. D.J.Bongers, Dalfsen.

Cat. nr. 90: THOBIAS VAN ’T ROERDAL. Bruinbont. ?? cm,
(Oscar v.’t Roerdal x Loes v.’t Roerdal Kr.) eig: Drs P.T.M.Lankveld, St.Odilienberg.

Cat. nr. 112: TIMOTHY VAN DE WITSIE, vos, 88 cm,
(Onyx of Sportview x Nienke v.d.Steenentafel Kr.) eig. M.C.M. de Jong, Molenschot.

Cat. nr. 120: PARLINGTON ORLANDO II, palomino, 88 cm,
(Parlington Joost x Parlington Posy), eig: E.Termeer, Nieuwaal.

6 december 2005 uitslag hengstenkeuringen 2006 te Mariënheem
De volgende minihengsten werden als premiestamboekhengst goedgekeurd:

cat. nr. 2: The One and Only of Duke Stable, vos 85 cm
(Gloriant vd Belschuur x Elegance of Duke Stable KR.) eig.: N. den Hartog, Etten

cat. nr. 7: Thorgal of Sportview, zwart, 83 cm
(Onyx of Sportview x Hillary of Sportview KR.) eig.: M.T.G. Broens, Overasselt

cat. nr. 9: Temperament van Wegdam, vos 84 cm
(Narco oet Twente x Panoeska v Wegdam KR.) eig.: R.H.J. Kleinsman, Hengevelde

cat. nr. 16: Tobias Toy van de Heidehoeve, goldendun, 75 cm
(Toyhorse Mystery x Olleke van 't Vlasteren) eig.: G.S. Wielenga, Havelte

cat. nr. 20: Torso van de Marlehoeve, zwartbont, 82 cm
(Fairy Cocktail x Hillary vd Flevo) eig.: F. Geven, Haarsteeg

cat. nr. 23: Tessarosa II van de Uilecotenweg, zwart, 82 cm
(Nander v Kairos x Mappie vd Olde Maten KR.) eig.: Comb. M.T.G. Broens & J. Deckers, Overasselt

cat. nr. 36: Tornado van de Bredeweg, vosstekelharig, 84 cm
(Leandro v st Brammelo x Dunya v st Slangenburg KR.PREF.) eig.: A.A. Willems, Bergharen

cat. nr. 44: Serbino van het Durfsland, vosbont, 77 cm
(Mullacott Adventurer x Odessa vh Durfsland) eig. W. v. Wanrooy, Erp

cat. nr. 53: Shakira van de Buske, palomino, 85 cm
(Kiliam v Dennehove x Gracia vd Buske KR.) eig.: F.J.M. Busschers, Goor

cat. nr. 58: Birchwood Sandstorm, palomino, 82 cm
(Kerswell Suntan x Birchwood Black Velvet) eig.: Comb. A. Blonk & J. Deckers, Nieuwveen

De volgende hengsten werden als stamboekhengst met dekbeperking (S-8) aangewezen:

cat. nr. 10: Oldaport Chester, blauwschimmel, 85 cm
(Stranduff Diamen x Oldaport Transy) eig.: M. Geven, Haarsteeg

cat. nr. 24: Tornado van de Rakkertjes, zwart, 78 cm
(Menno vd Rakkertjes x Pamela vd Rakkertjes) eig.: Comb. K. v.Leijsen & Comb. Godefroy, Oosterhout

cat. nr. 26: Tarzan van de Molen Hoeve, vosbont, 86 cm
(Lucky Win v Wegdam x Lindy vd Molenhoeve KR.) eig.: Comb. H. Steijvers & G.M.J. Meurkens, Budel

cat. nr. 45: Skye of Riverdance, zwart, 86 cm
(Nort v Valkenblik x Parlington Heather KR.) eig.: W. Termeer, Nieuwaal

cat. nr. 61: Gott Jesther, vosbont, 82 cm
(Firth Tan Shanter x Ray of Asta) eig.: A. Blonk, Nieuwveen

cat. nr. 63: Everlands Drum Major, blauwschimmelbont, 83 cm
(Kerswell Renown x Winchcombe Daer Madie) eig.: J.A.M. Deckers, Ammerzoden

cat. nr. 64: Casino vom Ellernbrook, zwartbont, 85 cm
(Whitalis Colour Contrast x Rayka) eig.: H. Schouls, Zevenaar


1 december 2005 NSPS Briefing hengstenkeuring 2006
In de briefing van de hengstenkeuring 2006 komt de volgende passage voor die voor de meeste leden nieuws bevat.
Onder het punt classificering nieuw te beoordelen hengsten 2006.
"Gezien de mogelijkheid en de gevolgen die het nieuwe fokplan met zich meebrengt heeft het bestuur besloten bovenstaande indeling en ook de criteria op basis waarvan de indeling geschiedt, met ingang van de hengstenkeuring 2006 toe te passen voor alle voor het eerst te keuren hengsten, dus ook voor de in het buitenland geimporteerde hengsten, ongeacht het feit of deze hengsten in het buitenland een deklicentie hebben ontvangen of niet. Dit besluit is mede ingegeven omdat uit recent gevoerd overleg is gebleken dat de criteria op basis waarvan de hengsten in de verschillende ISPC landen worden toegelaten tot de dekdienst zeer divers is. Bovendien is vanuit de Commissie Erkenningen en Toezicht Paardenstamboeken schriftelijk aangegeven dat het niet langer wordt getolereerd dat Nederlandse hengsten, waarop een streng selectiesysteem wordt toegepast, worden gediscrimineerd ten opzichte van uit het buitenland afkomstige hengsten die onder een veel lichter keuringsregiem aldaar een deklicentie hebben ontvangen.
Het bestuur hoopt dat op basis van de vastgestelde selectiecriteria veel goede, reeds eerder in het buitenland gekeurde hengsten door de jury kunnen worden aangewezen als premiestamboekhengst of als stamboekhengst met een dekbeperking. De instroom van vers bloed binnen onze fokkerij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Shetland populatie in Nederland. Anderzijds wil het bestuur voorkomen dat hengsten uit het buitenland, die op basis van type en bewegingen niet zouden moeten worden geaccepteerd als dekhengst binnen ons stamboek, vanwege hun licentie in het buitenland, voor hun verdere leven in Nederland een negatieve invloed (zij het met een beperking van 8 dekkingen per jaar) op de fokkerij zouden kunnen uitoefenen. Dit laatste strookt niet met de doelstellingen van ons stamboek en ook niet met de antidiscriminatie bepalingen van wetgeving.

Met de toepassing van de nieuwe regelgeving is het dus niet langer een automatisme dat hengsten die in het bezit zijn van een door het buitenland afgegeven deklicentie ook in Nederland een deklicentie binnen onze stamboekfokkerij zullen ontvangen.
Mogelijkerwijs zijn er door u hengsten vanuit het buitenland geïmporteerd en ter keuring aangeboden waarvan u achteraf met deze wetenschap niet had besloten de hengst te laten onderwerpen aan de Nederlandse selectiesystematiek.
In verband hiermee heeft het bestuur in overleg met het bestuur van de Bond van Shetland pony Hengstenhouders besloten aan inzenders éénmalig de mogelijkheid te bieden hun vanuit het buitenland geïmporteerde hengst terug te trekken van de keuring onder terugbetaling van de door u betaald
e inschrijfkosten voor de keuring. Dit moet dan schriftelijk en uiterlijk 3 dagen voor de keuring geschieden."
Tot zover het citaat uit de briefing.

27 november 2005 hengsten mutatie
Shetandpony-fokker P.Verheesen uit Linne heeft zijn eerste-premie zwarte definitief goedgekeurde middenmaatshengst ''BRILJANT VAN DE VELDHOEVE'' verkocht aan de heer J. v.d.Broek uit Chaam.

23 november 2005 derde uitslag afstammelingen onderzoek
I. Besluiten met betrekking tot hengsten die in 2005 niet meer deelgenomen hebben aan het afstammelingen onderzoek, omdat ze inmiddels verkocht naar het buitenland, zijn overleden of door de eigenaar zijn teruggetrokken.
Voor onderstaande hengsten is het besluit genomen dat ze voor 2006 niet langer een deklicentie zullen ontvangen.
Marlando v. offenbek
Nikson v.d. kweeklust
O'brain v.h. melkvonder
Orakel v.d. klaverhoek
Onyx v. tunawerth
Ollie v. ruitersweide
Partout v.d. rijsdrecht
Pedro v.d. achterdijk
Pericles v.h. wald
Polydor v.d. olle dijck
Prins v. graafland
P.R. v.d. bosrand
Royal dance v.st. haarsteeg
Darwin hugo
Master v. bromishet
Obelix v.d. slikpolder
Quintus v. ter hoezen
Ricco v. greet's garden

II. Besluiten inzake hengsten die uit de vierjarige termijn zijn gekomen en/of één of meer verlengingsjaren hebben afgerond.

a. De onderstaande hengsten hebben bericht gekregen dat ze definitief worden goedgekeurd, mits ze verschijnen op de hengstenkeuring van 2006.
Feodor v. stal geerhof
Gerald v. stal olyhof
Gerrol v.d. romer
Harley v.d. nijkampshoeve
Herben v. stal olyhof
Hidalgo v. uilenbroek
Jannique v. stal maruschka
Jasper v.d. olde maten
Kevin v. bunswaard
Lenway v.d. buitenweg
Levi v.d. schaapshoeve
Manolito v.'t mallewegje
Manuell l.h.
Menthe v.h. keizertje

b. De onderstaande hengsten hebben bericht gekregen dat de deklicentie voor 2006 is ingetrokken, in verband met de fokindex
Alpha of broadlands
Flyer v.d. zandkamp
Frank v.d. hoeveweg
Gordon v. odoorn
High chaparral v. wolferen

22 november 2005 Hengsten mutaties
Sander van de Provincialeweg, een 97 cm. metende hengst, staat in 2006 ter dekking. Bij stal de Menger te Wesepe. Gerit en Trui de Jong huurden de hengst ook voor het komende dekseizoen. De vader van Sander is Harvey van Stal de Veldmaat en de moeder de kroonmerrie Estella van de Provincialeweg (V. Kismet van Bunswaard). Tijdens de hengstenkeuring werd deze mooie middenmaats vos uitgeroepen tot beste hengst van de nieuwe jaargang.

Gerrit en Trui de Jong en Fred Haak hebben hengsten geruild. Paul van de Menger, een 91 cm. metende vos, gaat terug naar zijn geboortestal. Gerrit en Trui fokten Paul uit Ferdinand van Stal de Dwarsdijk, een keurhengst, en Frederie van de Menger, een 1e premie kroonmerrie. Ook Paul van de Menger mocht op de hengstenkeuring een 2de premie in ontvangst nemen. Hij heeft het afstammelingenonderzoek met succes afgelegd en zit nu in de vierjarige termijn.
Fred Haak heeft CrisJan van de Gathe op stal gekregen. Deze zwarte hengst van 92 cm. is prachtig gefokt, nl. uit Narco van de Uitweg, de bekende keurhengst en Punette van de Gathe. Deze merrie meet 90 cm. en is supperpreferent. CrisJan is een 1e premie hengst en vererft prima.

17 november 2005 Extra keuringsdag op vrijdag 9 december
bron NSPS
Het Bestuur heeft besloten om de voor het eerst te keuren hengsten in de middenmaat te keuren op vrijdag 9 december 2005.
Het aantal voor de zaterdag aangeboden hengsten is te groot om op die dag veterinair te kunnen controleren.
Evenals de overige dagen zal op vrijdag 9 december de lineaire score en het veterinair onderzoek aanvangen om 6:30 uur. Dit gebeurt op volgorde van de catalogus. Vanaf 8:30 verschijnen de hengsten in de keuringsbaan

15 november 2005 Hengsten mutaties
Stal de Nijkampshoeve uit Den Ham verhuurd voor het seizoen 2006 zijn definitieve goedgekeurde eerste premie zwarte minihengst ''KILIAM VAN DE DENNEHOVE'' aan stal de Uilecotenweg uit Ammerzoden.

13 november 2005 Hengsten mutaties
Fedor van de Lindenhoeve is door Comb. P.Aarts/Alloysehoeve te Etten-Leur verhuurd aan Stal de Maashoeve van de Fam. van Bokhoven te Haasteeg, hier wordt hij de opvolger van de bekende Newton van Dorpzicht.

13 november 2005 Hengsten mutaties
Gerrit de Jong en Reinanda Haverkamp hebben voor 2006 Lector van de Nijkamphoeve gehuurd.
Lector is een aantrekkelijke voshengst van 83 cm. met een 1e premie.
Hij is definitief goedgekeurd. Zijn vader is Gentleman van Bangaerde. Een perlino hengst van slechts 77 cm. en ook bekroond met een 1e premie.
Zijn moeder komt uit de goedfokkende lijn van Esthelf van de Nijkamphoeve. Het is Hempnal van de Nijkamphoeve, een vos van 85 cm. De moeder van Hempnal is zoals gezegd Esthelf van de Nijkamphoeve, een 1e premie merrie van 84 cm met de predikaten kroon-preferent. De overgrootmoeder is New Park Poppet, een zwarte merrie van 81 cm en 10 keer bekroond met een 1e premie. Ook zij is kroon-preferent.
Wij zijn er trots op dat wij u deze hengst ter dekking kunnen aanbieden. Hij zal ter dekking staan bij: Gerrit en Trui de Jong te Wesepe, 0570-531573

13 November 2005 Hengsten mutaties
Hengstenhouder K.v.d.Leijsen uit Oosterhout verhuurd voor het seizoen 2006 zijn eerste premie vos minihengst ''PROFESSOR-R VAN DE GATHE'' aan hengstenhouderij Van de Toom uit Budel, Professor zit in een vierjarig termijn.

Stal LH uit Vries verkoopt zijn tweedepremie vosbonte minihengst en in een vierjarig termijn zittende ''OLYMPIC VAN STAL 'T HURKSKE'' aan stal de Nijkampshoeve uit Den Ham.

November 2005 Hengsten mutaties
Stal ''de Ponydijk" uit Nieuwveen verhuurd voor het seizoen 2006 zijn vosbonte eerstepremie minihengst Olivier van Stal Lagevoort aan hengstenhouderij Kramp uit Valburg en de mini vos hengst Jumpy van de Blikhalm aan hengstenhouderij Buis uit Raalte

30 0ktober 2005 Nieuws uit Saksen Anhalt
Afgelopen donderdag werden in Sachsen-Anhalt, Duitsland de jaarlijkse Hengstleistungspruefungen (15 dagen test) afgesloten met de examens. Na een trainingsperiode van 14 dagen werden 18 ponyhengsten getest. Daaronder 8 shetlanders en 2 apaloosa’s in de minimaat. Gedurende 15 dagen wordt getraind en getest op basisgangen, karakter, gewilligheid, leervermogen, dressuur en marathon. Bij de 8 geslaagde Shetlanders en 2 apaloosa’s waren drie hengsten van nederlandse fokkers. Als hoogste van de drie eindigde op de 5e plaats Pedro van de Achterdijk, de vos gefokt bij H. Hermanussen, Mill. De vos liet zeer goede bewegingen zien. Hij slaagde met 7,95.
Als 10e eindigde de Apaloosa Bram van Veldzicht, gefokt bij A. Dibbits in Horssen, Bram liet eveneens zeer beste bewegingen zien, wat gezien zijn afstamming eigenlijk niet verwonderlijk is, hij slaagde met 7, 55. Op de 12e plaats ex equo met een Welshhengst eindigde de kleinste hengst in de test namelijk Polko van Beemden’s Courage.
Polko gefokt door M. Wassercordt slaagde met 7,50 waarbij opviel dat hij van de 18 hengsten in totaal het hoogste punt voor karakter, een 9, haalde. Geen enkele hengst zakte voor het examen en de overall winnaar was Kronprinz, van fam. Kremser, Westendorf. De zoon van Kai van de Bekenpieper slaagde met 8,25.

Mijn felicitaties dus aan de deelnemers! Martina Wassercordt

27 oktober 2005 Uitslag herbeoordeling
Resultaten herbeoordeling afstammelingenonderzoek 2005.
Naar aanleiding van de rapportages over het afstammelingenonderzoek en de daarover genomen besluiten inzake de status van de hengsten zijn voor 5 hengsten herbeoordelingen aangevraagd en uitgevoerd. Op grond van deze herbeoordelingen heeft de Fokleiding van het Nederlands Shetland Pony stamboek recent de volgende besluiten genomen.

De eigenaar van de volgende hengst heeft bericht ontvangen dat zijn hengst wordt gehandhaafd:
Briar emperor Sb.1037248

De eigenaar van de volgende hengst bericht heeft ontvangen dat zijn hengst het volgend jaar weer afstammelingen moet tonen:
Manolito de valk Sb. 1037259

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat hun hengst op de volgende hengstenkeuring niet meer zal worden goedgekeurd:
Oswald v.d. kuiperij Sb.816053
Pieter v.d. zandkamp Sb.818262
Rutger v.d. gathe Sb.819473

27 oktober 2005 hengsten mutaties
De 1ste premie vos mini kampioenshengst ''HAIROS VAN STAL FORTUNA'' van Stal Zegwaard is voor het seizoen 2006 verhuurd aan Bles uit Babberich.

26 oktober 2005 Menwedstijden
4 februari 2006 NATIONALE INDOOR MEN KAMPIOENSCHAPPEN VOOR SHETLANDPONY' S
Aan het kampioenschap doen enkel-,twee- en vierspannen mee.
info f.knobben@wanadoo.nl of kappen.r@hetnet.nlkappen.r@hetnet.nl
Zie de agenda.

15 oktober 2005 hengsten mutaties
Voor het komende dekseizoen( 2006) heeft Jan Bausch,van Stal Ankeveen, de 2e premie voshengst " New Hope van Stal Ankeveen" verhuurd aan "Stal de Rakkertjes' van Cees Godefroy te Raamsdonkveer .
New Hope is een zoon uit de 1e premie mini vosmerrie " Blossom v Spuitjesdom " de volle zuster van Adam van Spuitjesdom , en de 1e premie mini voshengst "Hairos van stal Fortuna" .( nationaal kampioen) .Pedigree !!! "New hope "zal op Stal de Rakkertjes de succesvolle zwarte 1e premie mini hengst " Menno van de Rakkertjes" opvolgen.
Stal de Rakkertjes hoopt met " New Hope van stal Ankeveen" de zeer goede keuringsresultaten van de afgelopen jaren voort te zetten . " New Hope" is een vos met lichte staart en manen van 86 cm zit in zijn 4 jarige termijn ( op afstammelingen goedgekeurd) ." New Hope" fokt bot en beweging!!.
New Hope wordt door Cees Godefroy ingezet op eigen merries maar is ook beschikbaar voor merries van derden .

10 oktober 2005. Verslag van de veiling 8 okt. te Bergharen.
VEILING KENT OPLEVING TEN OPZICHTE VAN 2004

De 11e editie van de Shetland pony veiling, traditiegetrouw gehouden op de 2e zaterdag van oktober in de Rijhal in Bergharen, is een succes geworden. In tegenstelling tot 2004 gingen de pony's vlot van de hand tegen gemiddeld aanmerkelijk hogere prijzen. Het percentage gegunde pony's was bovendien hoog, zo werden slechts 8 van de 85 aangeboden dieren niet verkocht. Veilingmeester Peter Buis kweet zich erg goed van zijn taak en hield de sfeer en kooplust er goed in. Met een gemiddelde opbrengst van 487 euro over 77 verkochte pony's kwam het totaal van de opbrengst op 37.480 euro. Veruit de meeste pony's gaan naar het buitenland. Duitsland, België en Zweden kochten tweederde van de pony's aan. Vooral de palomino's en andere aparte kleuren waren in trek.

Veulens
De hengstveulens werden alle 11 verkocht voor een gemiddelde van 115 euro. Klapper was de palomino Winston van Stal Parkview (v. Kerswell Cloud) die voor 220 euro van eigenaar wisselde. Een bruinbonte, een creamdun en een isabel kwamen nog op 150 en hoger.
Bij de merrieveulens was de gemiddelde prijs 391 euro, drie merrieveulens werden niet verkocht en 13 wel. Opvallend was dat hier de hoogste prijs ging naar een zwarte middenmaatse. Het betrof echter wel de algemeen veulenkampioene van Mariënheem Wynona-H van Wechterholt (v. Grandioso van Wegdam), die voor maar liefst 880 euro van de hand ging, ze blijft overigens wel in Overijssel. De een na hoogste prijs was 600 euro voor de vosbonte Wendy van de Veldhoef (v. Bulgwyn Apache), die naar Duistland gaat. De apart gefokte vos Wonderfull Wielske uit den Berg (v. Asterix van Dorpzicht) was met slechst 140 euro de goedkoopste.

Jeugd
Alle 11 de aangeboden enters werden verkocht. De aparte isabel Uniek va Cornley (v. Hoss van Cornley) gaat voor maar liefst 1500 euro naar België. De 1 na hoogste prijs was voor de fraaie vosbonte mini Valencia van de Pancras (v. Menthe van het Keijzertje), die 1050 euro opbracht. De jaarlingruin en 4 twentermerries vonden ook een nieuwe eigenaar. De mini-jeugdkampioene van Bergharen Tootje van Keizershof (v. Orlando van Stal Westerwolde) kwam op 1500 euro, een mooie prijs voor de merrie die ook nationaal tijdens de ochtendkeuring goed meedeed. Ook Tootje verdwijnt naar het buitenland, die duidelijk minder schroom hebben dan de Hollanders om voor iets aparts wat extra's te geven. De zwarte 2-jarige Tinelle LMN kwam met 160 euro amper op 10% van Tootje.

Hengsten
Vijf nog niet goedgekeurde hengsten en 2 goedgekeurde hengsten werden aangeboden. De goedgekeurde hengsten kwamen niet in de buurt van een redelijke prijs en werden dan ook niet gegund. Bij de 5 anderen was er ook weer heel veel verschil, 1 van 60 euro en 2 van 70 euro, maar ook twee hele beste prijzen voor de bonten. Zo bracht het zwartbonte jaarlingetje Victor van de Roileman (v. Larsto van de Berkenhoeve) 300 euro op en de kleinemaats zwartbonte 4,5 jarige Rapidash van de Kammet (v. Kojak van het Mallewegje) maar liefst 340 euro, overigens een fraaie hengst.

Merries
Van de 35 oudere merries werden er maar liefst 33 verkocht, een van de beste scores uit de 11 edities. De prijzen liepen ook hier zeer uiteen, met een gemiddelde van 645 euro en een totaalopbrengst van 21.280 euro. Vijf kwamen op 100 euro of hoger, waarbij de in fraaie vorm getoonde zwartbonte Nice Girl van het Duurschenbosch (v. Fanster van de Gathe) met 1350 euro het hoogst uitkwam, het 2e premie kopnummer van Delft werd enkele jaren geleden op de veiling door de fokker gekocht. De mooie oud nationaal jeugdkampioene Star Queen van Klein Engeland (v. Kiliam van Dennenhove), een 3-jarige minivos, kwam op 1200 euro. De fraai gekleurde palomini Nicol van de Ijsselhof (v. Barflat 20th Century Boy) bracht 1000 euro op. De hekkesluiter van de veiling Nardy van Vredelust (v. Doonies Gem), een kleinemaats vos, kwam het laagst uit met 240 euro.

Ruud van Raak

9 oktober verslag van het nationaal kampioenschap te Bergharen.
ROCCOBAROCCO NEERLANDS BESTE

Op de Nationale Kampioenskeuringen voor Shetland pony's bonden zaterdag in de Rijhal van Bergharen exact 100 merries de strijd met elkaar aan, een record deelname.
De 86 cm metende 4-jarige bruinschimmel mini Roccobarocco van Nuwelant was absoluut de grote winnares. Zij won het nationale kampioenschap bij de drie jaar en ouderen mini's, het overall kampioenschap bij de merries en ook nog de Vuurbaak troffee van alle mini's. De door eigenaresse Daniëlle van Nuland uit De Mortel gefokte merrie troefde iedereen af.
Bij de oudere merries bood de in topvorm getoonde 3-jarige grotemaat zwarte Sterre van het Ven (v. Lord Lorenzo van de Waaldijk) van Marco Dibbits uit Oss de meeste tegenstand. Zij werd kampioene grote maat. In beweging kon niemand tippen aan de kampioene van de middenmaat Sirkje van Nieuw Ampsen (v. Atleet van de Zandkamp) van Arnold Dijkstra uit Laren, die fenomenaal stapt. Een topprestatie leverde ook de 4-jarige bruinbonte Renske van de Klaverpolder (v. Kojak van het Mallewegje) van Ton van Schendel uit Moerdijk, die de sterke klasse van de kleinemaat aanvoerde.
De jeugdtitel bij de mini's ging zeer overtuigend naar de dit jaar onverslaanbare zwarte twenter Tante Too van Baseva (v. Menno van de Rakkertjes) van Cees Godefroij uit Raamsdonk. Bij de groteren won de zeer vrouwelijke adellijke Talitha van de Vossenjacht (v. Gerrol van de Romer) van Peter van de Rijt uit Mariahout. Bij de miniveulens stak kampioene Wakefull of Sportview (v. Gold Star van de Beatrixlaan) van Martin Broens er ook duidelijk bovenuit. De superbewegende en verassende zwartbonte hengst Wonder Boy van de Molenstraat (v. Fanster van de Gathe) van C. van der Kleij uit Drente deed dat bij de grotere veulens ook.

7 oktober 2005 uitslag tweede gedeelte afstammelingen onderzoek
Bron NSPS.

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat hun hengst wordt gehandhaafd en derhalve tijdens de eerstkomende hengstenkeuring voor vier jaar zal worden goedgekeurd:

Kerswell cloud sb.1037255
Nik v.d. schaepmanlaan sb.813430
Orlando v.d. honderdmorgen sb.816267
Otto v.d. menger sb.816228
Pacific v. bromishet sb.818067
Paul v.d. heul sb.817109
Phin phin v.'t grensdörpke sb.816872
Pieke v.d. bosrand sb.817170
Polansky v. gelre sb.817395
Polly v. waterloo sb.817316
Polly v.d. garderenshof sb.818277
Morjoy nickel sb.1088106
Rocco v. stal polderzicht sb.820179
Rodney v. vries sb.820138

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat de goedkeuring van hun hengst tijdens de eerstkomende hengstenkeuring met een jaar wordt verlengd onder de voorwaarde dat volgend jaar weer afstammelingen moet worden getoond:

Oki-doki v.d. buxushof sb.814902
Oympic v. stal geerhof sb.815418
Omar v. roba sb.815202
Plesman v. veldzicht sb.817430
Kerswell solar sb.1091426
Lignite trumpeter sb.1091488
Orson v. stal fortuna sb.815089
Paulus v. reyensbroeck sb.818132
Rapido v.d. ganzeboshoeve sb.819891
Rascal-h v.d. wechterholt sb.819211
Redondo v. stal brammelo sb.820212
Rex v. florisland sb.819412
Reyert v.d. shetland hoeve sb.819534
Ricardo v.d. langenhorst sb.818291
Rick l.h. sb.819334
Rivaldo v.d. viersprong sb.818685
Rocker v. stal uit de woest sb.818773
Rossi v.d. veldhoeve sb.819389
Shambles little aldanite sb.821992

Pandoer v.d. pollen sb.817505
Blazefield franco sb.1091532
Pantani v. stal brammelo sb.818479
Picasso v. stal ankeveen sb.817116
Pino v.d. zwaanshoek sb.816900
Puck v.d. boksenlaer sb.817287
Reeder v.d. bosrand sb.818880
Rigolo v. bromishet sb.819004
Rivaldo v. stal brammelo sb.820213

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat hun hengst op de volgende hengstenkeuring niet meer zal worden goedgekeurd:

Briar emperor sb.1037248
Bulkgwyn apache sb.1037250
Fireball of bayview sb.1037232
Omar v.h. mallewegje sb.815259
Onyx v.d. nachtegaal sb.816338
Pieter v.d. zandkamp sb.818262
Rutger v.d. gathe sb.819473

Nobel v.d. gemarisahof sb.814027
Oswald v.d. kuiperij sb.816053

7 oktober 2005 complete fokstal aangekocht
Shetland pony stal de Bleekmeerhoeve.heeft 9 merries van de heer Ad Godefrey aangekocht. Ze hebben naar eigen zeggen in een keer een hele goede stal met super bloed lijnen in huis gehaald en hopen met nog een
paar goede aankopen er bij op de keuringen staks goed mee te kunnen doen.

7 oktober 2005 uitslag eerste gedeelte afstammelingen onderzoek.
Vandaag om 16.00 uur worden hier de uitslagen van het eerste gedeelte van het afstammelingen onderzoek geplaatst.

24 september 2005 uitslag eerste gedeelte afstammelingen onderzoek.
De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat hun hengst wordt gehandhaafd en derhalve tijdens de eerstkomende hengstenkeuring voor vier jaar zal worden goedgekeurd:

Bingo of Catchpuddle sb.1089831
Nadal v.d.Travalje sb.813832
Norseman v.d.Halve Maan sb.814767
Odilio v.St.Westerwolde sb.816322
Olivier v. Stal de Lagevoort sb.815805
Omar v.d.Lage Haar sb.815107
O-né v.d.Heuvelshof sb.815691
Orlando v. Stal Westerwolde sb.816335
Otto v.Calveen sb.815475
Paul v.d. Hoeve sb.817400
Paul v.d.Menger sb.818324
Picasso v.'t Heidepark sb.817266
Pierre v.St.v.Aschberg sb.818195
Pike v.d. Zandkamp sb.818257
Pim v.h.Melkvonder sb.817620
Prins v.d.Bekkenkamp sb.817096

Peer v.d.Raven sb.816891
Pybe v.St.de Toekomst sb.817440

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat de goedkeuring van hun hengst tijdens de eerstkomende hengstenkeuring met een jaar wordt verlengd onder de voorwaarde dat volgend jaar weer afstammelingen moet worden getoond:

Obiko v.d.Bloemhof sb.816577
Palermo v.St.Brammelo sb.818489
Peter v.Beuckenshof sb.817178
Ramiro v.d.Veldhoeve sb.818876
Ranger v.Bromishet sb.818991
Rebel of Sportview sb.818769
Renville v.'t Heidepark sb.819635
Rex v.d.Koerberg sb.819858
Rex v.d.Renderklippen sb.818830
Ricco v.d.Wijzend sb.820011
Rik v.h. Wald sb.818655
Romario of Dukestable sb.819623
Romeo v.Minist. de Ponydijk sb.819401
Roy v.d.Sleutelhof sb.819138
Rydolf v.d.Breedehof sb.820281

Littlebignor Daniel sb.1037249
Manolito de Valk sb.1037259
Nesko v.d.Dwarsweg sb.813343
Pyrola v. St.Zulichem sb.818555
Right-One v.d.Doevenbree sb.819936
Rosquelder of Transy sb.1037256

De eigenaren van de volgende hengsten hebben bericht ontvangen dat hun hengst op de volgende hengstenkeuring niet meer zal worden goedgekeurd:

Kane of Brygarth sb.1037236
Nandus v.Kairos sb.814405
Ocampo v.d.Buitenweg sb.815803
Paddy v. Bunswaard sb.818140
Rambler v.d.Aanvangsweg sb.819487

Gaterley Gigolo sb.1037182
Longmeadow Benjamin sb.1037258
Maikel v.St.Evenbelt sb.1036839
Ninja v.d.Mariaweide sb.813080


23 september 2005 uitslag eerste gedeelte afstammelingen onderzoek.
Vandaag om 16.00 uur worden hier de uitslagen van het eerste gedeelte van het afstammelingen onderzoek geplaatst.

19 september 2005 tijdstip keuring Bergharen
De premiekeuring Bergharen 23 en 24 september as vangt aan om 9.00 uur en niet zoals in de Shetlander staat vrijdag om 10.00 uur.

11 september 2005 van de webmaster
Het forum is weer opengesteld en er staan 3 nieuwe polls. Dus grijp uw kans en geef uw mening.

6 september 2005 Fokvereniging Midden Brabant
Onder de rubriek fokverenigingen vindt u de volledige uitslag van de premiekeuring midden-brabant 2005 te st Oedenrode.

5 september 2005 hengsten keuring in Zweden
The 3 - 4 September Sweden had their stallion-inspection. In total 8 stallion licensed, 4 of them where 2 year-old, Timothy af Jäboruder, black by Nocturne af Jäboruder/Ylona vd Herenweg, Cosmos, roan by Epol/Almnäs Cassandra, Albert, chesnut by Fridhems Goliat/Emma, Lindeby´s Torsten L, chesnut by Thunderstorm/Trollby Aprikos. There where 4 older stallions that was licensed: Almnäs Knock Out, chesnut by Parlington Pimpernell/Dileas of Brux, Colombus, roan by Haodo/ Filone, Smedens Remington, roan by Haodo/Amelie and finaly Alert, piebald by Lyckebo´s Al Capone/Alva

3 september 2005 hengsten mutaties
Voor het seizoen 2006 is de kleinemaats vos Kroonster van de Gathe (v. Fabian van Stal Brammelo) door Fred van Summeren uit Mill verhuurd aan Ruud van Raak uit Bavel.

31 augustus 2005 hengsten mutaties
Hayes Hill Ross, de minimaats zwarte, in 1996 definitief goedgekeurde 3de premiehengst van de heer P.J. Bos te Ewijk is verkocht aan de heer P.Z. Schlüter te Bergharen
Herout v. St. Beatrix, de grotemaats, zwarte 2e premiehengst van de heer W.M. Winters te Azewijn is verkocht aan de heer R.G. Mulder te Meeden.
Peter v. Beuckenshof, de minimaats bruine premiehengst 2003 van mevrouw H. v.d. Kooy-de Jonge te Tollebeek is verkocht aan de heer N. Boers te ’s-Gravenzande.

30 augustus 2005 nieuwe locatie premiekeuring midden-brabant
De keuring wordt gehouden op Vrijdag 2 September en Zaterdag 3 September, beide dagen vanaf 09.00 uur.
Er zijn 528 pony's aangemeld, dus het beloven drukke dagen te worden.

Gegevens Manege de Pijnhorst.
Adres: Bremhorst 6
5491 LR St. Oedenrode
Tel: 0413-490753
Tel. Keuringssecretariaat: 06-33690850

Parkeren: Paardebloem
Routebeschrijving:
Komende vanaf de richting Nijmegen via de A50 afrit 9 St. Oedenrode Schijndel nemen.
Bij de rotonde rechtsaf ”Noordelijke randweg”.
Bij de 2e rotonde daarna rechtsaf “Schijndelseweg”.
1e verharde weg links “Schootsedijk” tegenover Novadic.
1e verharde weg links “Paardebloem”

Komende vanaf de richting Eindhoven via de A50 afrit 9 St. Oedenrode Schijndel nemen ”Noordelijke randweg”.
Bij de 3e rotonde rechtsaf “Schijndelseweg”.
1e verharde weg links “Schootsedijk” tegenover Novadic.
1e verharde weg links “Paardebloem”

20 augustus 2005
Onder de rubriek shetlandpony forum hebben we een aantal stukken geplaatst van het NSPS. Onder de rubriek fokverenigingen hebben we een route omschrijving naar de keurings locatie opgenomen (27 aug. as.)
20 en 21 augustus worden een aantal nieuwe pony's in de rubriek te koop aangeboden opgenomen.

10 augustus 2005
De site is weer bijgewerkt. Er staan nieuwe pony's te koop en te koop gevraagd.
De uitslagen van de mini pony fokdag 2005 staan onder de rubriek keuringsuitslagen.
De veilingsite van SPS is ook weer geactualiseerd. Zie www.shetlandponysite.com/sps.
Zodra de aanvullingen op het fokplan bekend zijn zullen we die opnemen en er een poll aan koppelen.
Ook de uitslagen van de regionale premiekeuringen kunt u inzien onder de rubriek keuringsuitslagen.

9 juli 2005 vakantie
De webmaster is even niet in staat om de site bij te werken. Stuur uw mail gerust door. Rond 2 augustus zullen de diverse rubrieken worden bijgewerkt.

26 juni 2005 uitslagen jubileum fokdag.
De uitslagen van de jubileum fokdag van Shetland Pony Fokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen staan nu bij het nieuws van de fokverenigingen

21 juni 2005 Jubileumfokdag
Shetland Pony Fokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen bestaat 50 jaar!

De fokvereniging met als thuisbasis "Bergharen" viert dit jaar zijn gouden jubileum. Dit mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! Om dit heuglijke feit te vieren wordt er een Jubileumfokdag georganiseerd. De Fokdag wordt gehouden in manege "De Rijhal" te Bergharen en wel op zaterdag 25 juni a.s. Aanvang is om 10.00 uur.

Noteer deze datum dus in uw agenda!

Aan deze fokdag nemen deel: Eén jaar en oudere merries en ruinen, voorwaarde hierbij is dat deze pony's zijn gefokt door fokkers uit het Land van Maas en Waal of het Rijk van Nijmegen. Een spectaculair onderdeel van de fokdag wordt de rubriek stalgroepen.
Naast de fokdag is er ook aandacht voor het gebruik van en met de Shetland pony, rubrieken agility en dressuur en er is een rubriek aanspanningen.

De Shetland pony staat deze dag centraal, voor de leden van de vereniging telt het wedstrijdelement, maar voor het publiek zijn ze toch vooral bekend als de kinder- en speelpony bij uitstek! Om ook de jongste bezoekers te vermaken is er ondermeer een springkussen en de mogelijkheid tot schminken.

Graag tot ziens op 25 juni in "De Rijhal"!


11 juni 2005 Samenvoeging keuringen
In Zuid-Holland gaan 2 premiekeuringen samen.
De keuring georganiseerd door de afd. Zuid-Holland te Simonshaven, en de keuring van fokvereniging Randstad-Holland, jarenlang georganiseerd te Leiden gaan samen een grotere keuring vormen. Al jaren lang was dit iets wat " ooit " eens moest worden geprobeerd, maar nu is het ervan gekomen. De keuring wordt gehouden op 27 Augustus op een meer dan goede locatie nl. manege Prinsenstad langs de A13 tussen vliegveld zestienhoven en Delft. Daar hebben we de beschikking over een mooie ruime binnenbak, en als het weer het toelaat kunnen we in een werkelijk schitterende buitenbak keuren.
We roepen dan ook elk lid op ( met uitzondering van de leden van fokvereniging Meerkerk & omstreken ) om van deze " fusie " een succes te maken, en zich aan te melden voor deze keuring.
Ook toeschouwers zijn van harte welkom. De locatie is alleen al een bezoek waard en is makkelijk is vinden, de catering is verzorgd en parkeren zal ook geen probleem zijn.
Voor een ieder die vragen heeft, schroom niet en pak even de telefoon en bel met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur van de afd. Zuid-Holland

Leo Blaak. Secretaris
06-22524023 ( niet op zondag )

5 juni 2005 SYLVESTER VAN STAL MUNNIKENLAND OVERLEDEN
Afgelopen winter werd bij de driejarigen grote maat een opvallende zwartbonte hengst goedgekeurd: de zwartbonte Sylvester van het Munnikenland (v. Jannique van Stal Maruschka) van Jan van Kampen uit Mijnsheerenland. Sylvester viel op door zijn kleur, kwaliteit, afstamming, beweging en formaat. De enige niet-zwarte in de nieuwe jaargang was dan ook een welkome aanvulling van de hengstenstapel. De hengst was ook al betuigd, hij bleek over een gouden karakter en extreem goede draf te beschikken. Helaas heeft Sylvester, die verhuurd was aan Andrea en Ruud van Raak van Hengstenhouderij Maruschka in Bavel, maar twee weken de fokkerij gediend. Op een ochtend had de hengst geen trek in een mooie hengstige merrie en leek niet in orde. Diezelfde middag overleed hij aan de gevolgen van een dunne darm perforatie op de Rijksfaculteit in Utrecht. Daarmee is een groot talent voor de fokkerij verloren gegaan, die zich al kon verheugen in een grote belangstelling van fokkers en liefhebbers. Niet in de laatste plaats natuurlijk de eigenaren en huurders, die ernstig onder de indruk zijn en waren van dit tragische noodlot. In zijn eerste weken dekte Sylvester 7 merries, waarvan 4 eerste premie kroonmerries en drie vosbonte 2e premie merries. Het ziet er naar uit dat deze grotendeels drachtig zijn, zodat gelukkig nog enige nafok van deze veel te vroeg gestorven crack aan de fokkerij worden nagelaten

29 mei 2005 hulp gevraagd
Hedy Hogenbirk is voorzien van een foto.

29 mei 2005 hulp gevraagd
Ik zoek al tijden naar een foto van de hengst Lakeland Daylight. Ik heb via de zoekfunctie van internet ook niets kunnen vinden. Ook kan ik geen foto van he m vinden in mijn oude shetlandbladen. Ponystal van Dekema heeft destijds nogal gebruik gemaakt van Lakeland. Ik hoop dat iemand een foto van deze hengst heeft en hem aan mij wil mailen. Mijn e-mail adres is joepie2@home.nl
Bij voorbaat dank, Hedy Hogenbirk.

29 mei 2005 hengsten mutaties
De eerste premie zwarte definitief goedgekeurde hengst ‘JUSTUS VAN KORT AMBACHT’ komt vanaf 1 juni 2005 beperkt beschikbaar bij ‘STAL PARKANT’ in Nieuwaal. Hij wordt gezien als een bewezen top vererver, en een goede aanvulling voor de fokkerij.

24 mei 2005 kort verslag van de ledenvergadering 14 mei jl.
Op de algemene ledenvergadering van 14 mei te Arnhem werd Henk Rootveld uit Winterswijk officieel benoemd als nieuwe voorzitter van het Nederlands Shetland Pony Stamboek. Hij volgt hiermee Roelof Mantingh uit Nieuw-Scheemda op, die de afgelopen acht jaar als voorzitter gefunctioneerd heeft. Bij zijn afscheid werd Mantingh het ere-lidmaatschap van de vereniging toegekend.

Er werden drie nieuwe leden in de foktechnische commissie gekozen, te weten de heren W. Spekhorst uit Denekamp, M. Broens uit Overasselt en A. Klaassens uit Donderen.

Zes juryleden die volgens rooster herverkiesbaar waren, werden allen herkozen. Dit zijn de dames H. Hennekens en M de Wit en de heren H. Beverdam, G. Jaspersen, E. van Oers en H. Welling.

Ook was er de verkiezing voor een nieuw lid van de hengstenjury. Hiervoor werd met grote meerderheid de heer G. Schreven uit Weert gekozen. Hij zal het komend jaar, samen met de heren H. Welling en J. Lanting de hengstenjury vormen.

16 mei 2005 NIELS VAN DE POELWIJKLAAN DEFINITIEF NAAR GRONINGEN
De kleinemaats vos Shetlandponyhengst Niels van de Poelwijklaan is door Andrea en Ruud van Raak uit Bavel recent verkocht aan Hoeve Wijchgelsheim van de Familie Spithoff in het Groninger Schildwolde. Vorig jaar werd de hengst al door de Familie Spithoff gehuurd, op 5 mei jl. werd dan ook hun eerste veulen van Niels geboren
Niels werd gefokt door Theo Lenderink in Gendt en in 2001 goedgekeurd, is 7 jaar en heeft een stokmaat van 88 cm. Op de hengstenkeuringen 2002 en 2004 behaalde hij een derde plaats en 2e premie. Zijn vader is de definitief goedgekeurde 1e premie mini Florio van de Beatrixlaan. Deze zoon van Parlington Pimpernell komt uit meervoudig hengstenmoeder Bavin of Marshwood. Deze preferente merrie voert het zo gewenste Marshwood-bloed. Haar vader is Surety of Marshwood en moedersvader de vos Fireball of Marshwood. De moeder van Niels is de preferente 2e premie merrie Jessie van de Poelwijklaan. Deze middenmaats vos heeft de nationaal kleinemaatskampioen van 2000, Excellent van den Uitweg als vader. Excellent is definitief goedgekeurd en preferent verklaard. Jessie komt uit de invloedrijke merrielijn van Geert Meeuwsen uit Lent. Haar moeder is namelijk de tweevoudig hengstenmoeder Patricia van de Vossenpels, een dochter van de goedfokkende Koos van Raayershof uit de kroon-preferente 1e premie merrie Lucy van de Poelwijklaan.
De nakomelingen van Niels doen het best. In 2003 werd zijn jaarlingdochter Shakira 2e geplaatst op de Nationale Bontenkeuring evenals op de premiekeuring in Etten-Leur. Op de premiekeuring in Haarsteeg werd een jaarlingdochter van Niels, Sietske van Stal de Toekomst (m. Natalie van stal de Toekomst), jeugdkampioene. Op de premiekeuring in Etten-Leur 2004 behaalden maar liefst 4 veulens een kopplaats.
Niels heeft zijn afstammelingenonderzoek afgesloten met een erg goed rapport, waar vooral de houding in draf uitblonk. Niels is dan ook goedgekeurd voor 4 jaar. Niels is in Schildwolde naast voor de eigen merries ook voor derden beschikbaar.

9 mei 2005 Export nieuws.
De middenmaats Shetland pony voshengst Nikos van Dubbroek, IBOP-A, (v. Vorden Buddleia) is door zijn fokker Hay Lichteveld (Stal Dubbroek, Maasbree) verkocht aan Dhr. M.Roeben in Aurich , Noord-Duitsland.
Dhr.Roeben is aan het omschakelen van een zwarten-fokkerij naar een vossenfokkerij, met best Nederlands bloed.
Dhr Roeben heeft bovendien, via Stal Dubbroek, enkele beste Nederlandse voskleurige fokmerries ontvangen, o.a. Rita van de Menger (v. Grandioso van Wegdam) en Tessa van de Kastanje, Tessa is gefokt door familie Steijvers Helden.
Alle vosmerries van Dhr Roeben worden gedekt door Nikos.

7 mei 2005 bericht van de webmaster
De laatste 3 polls zijn inmiddels geplaatst. Het geeft een beeld hoe de bezoekers van www.shetlandponysite.com denken over de voorstellen van de com. Werners. Mocht u nog niet alle polls hebben gebruikt, dan hebt u daar nog 7 dagen de tijd voor! Stem mee!! click hier !

30 april 2005 bericht van de webmaster
Met enige vertraging staan de eerste 4 polls op de site. Stem mee, laat uw mening doorklinken
click hier !

27 april 2005 bericht van de webmaster.
Wegens geringe belangstelling zijn alle bijdragen m.b.t. fokplannen weer samengevoegd op het forum over fokplannen. Binnen 24 uur zullen er 4 nieuwe polls worden geplaatst. Deze polls gaan over de goedkeuring van jonge hengsten. Binnen een aantal dagen volgen er nog Polls over stamboekopname en beoordelingen van afstammelingen. Geef uw mening !!

26 april 2005 hengsten mutaties
Familie Geven uit Haarsteeg heeft hun 84cm metende cream dun hengst watson little lord gigolo
verkocht aan de familie hulskamp-smid uit lunteren
Gigelo vertrok uit Haarsteeg met diverse minimerries in de kleuren palomino, creamdun en appaloosa.
Deze merries zullen allemaal met deze hengst gedekt worden om het doel te bereiken; aparte kleuren te fokken in de minimaat.

26 april 2005 hengsten mutaties
FAIRY VAN HET STALLETJE NAAR HOGE NOORDEN
De bestfokkende middenmaatse zwarte Shetland hengst Fairy van het Stalletje is door de Familie Meulendijks uit Brouwhuis verhuurd voor 2005. Hij komt dit jaar ter dekking op Stal Poeldiep van de Familie Jansma in het Groninger Oldekerk. Daar krijgt Fairy ondermeer de kopnummers van de premiekeuring in Tolbert 2004: Sonette v st Poeldiep (Frizo vd Tolberg x Josette v st Poeldiep); Timberley v st Poeldiep (Scotsman v Bunswaard x Orianca v st Poeldiep) en Prianca v st Poeldiep (v. Asterix v Dorpzicht) ter dekking. Fairy is een 14-jarige 1e premie zoon van X-Rose van de Vuurbaak uit de beste kroon-preferente Monique van Tienhoven.

17 april 2005 nieuws uit Bavel
HAIROS VAN STAL FORTUNA IN BAVEL
De huidige nummer 1 van de fokkerij-index van minihengsten Hairos van Stal Fortuna van Stal Zegwaard blijft dit jaar thuis in Bavel. Daar wordt hij ingezet op de merries van Stal Zegwaard en is hij beschikbaar voor de klanten van Hengstenhouderij Maruschka. Het minifenomeen is de enige vos in de geschiedenis die nationaal kampioen en erekampioen werd. De keur-hengst is inmiddels 12 jaar en vader van 6 goedgekeurde zonen in Nederland.

17 april 2005 uitslagen IBOP proef 16 april 2005.
Manege de Pijnhorst St Oederode

Rij proef aangespannen shetlander:
Idool van de Sleutel S806717 IBOP. A 93 punten
Olaf van de Hegelsom 028401599 IBOP. B 81 punten
Khiry van de Groenkamp S 807137 IBOP. B 84 punten
Marlando van Offenbek S811480 IBOP. C 67 punten
Grandioso van Wegdam S803069 IBOP. AA 94 punten, hierdoor is Grandioso keur hengst
Nick van de Waardesedijk S813170 IBOP. AA 96 punten
Pieter van de Zandkamp S818262 IBOP. A 89 punten
Fiona van de Vossenberg S0106109 IBOP. AA 98 punten
Sipke van de Sleutelhof S139797, deze 3-jarige merrie van Frans v. Kuijk uit Reusel behaalde een IBOP AA met maar liefst 102 punten
Groeten Jan Peeters

13 april 2005 jubileum keuring
Shetland Pony Fokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen bestaat 50 jaar!
De fokvereniging met als thuisbasis "Bergharen" viert dit jaar haar gouden jubileum. Dit mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! Om dit heuglijke feit te vieren wordt er een Jubileumfokdag georganiseerd.
Aan deze fokdag mogen deelnemen:
Eén jaar en oudere merries en ruinen, voorwaarde hierbij is dat deze pony is gefokt in het Land van Maas en Waal of het Rijk van Nijmegen.
Inschrijving is dus open voor iedereen, mits uw pony voldoet aan bovengenoemd criterium. De Fokdag wordt gehouden in manege "De Rijhal" te Bergharen en wel op zaterdag 25 juni a.s. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!
Voor vragen en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met onze secretaris,
liefst per e-mail:
Sandra Sengers-Albers
Staddijk 1
6603 LM Alverna
tel.: 024 641 8922 fax: 024 344 4488
e-mail: thedsan.sengers@hetnet.nl

12 april 2005 algemeen.
Concept fokplan NSPS nu op www.shetlandponysite.com. Zie onder rubriek shetlandpony forum !

12 april 2005 Bericht uit zweden.
Just a short note from us in Sweden.
Yesterday Sweden had their stallion inspection. There were only 5 stallion licensed. Best stallion at the inspection was the vosbonte ministallion Harm v Keizershof with 42 points (by Boy v Bromishet/Doortje vd Wolfsdijk) Other stallions that passed was the brittish vosbonte mini Ward of Berry (Ward of Houlland/Sprite of Berry) Both these stallions owned by Mrs Anne Pagmar at the Jaboruder stud.
Then there was 3 standard size stallions that passed, all of them 3 years.
Smevallens Hannibal (Capone-Fire/ JR of Marshwood) Karmin (Lukas/Ytol) and Ekekullens Athos (Gletness Rockall/Almnäs Etapp)
Kind regards
Anne

5 april 2005 ORAKEL VAN KLAVERHOEK MET HAREM NAAR SLOVENIË
De goedgekeurde Shetland pony hengst Orakel van Klaverhoek (v. Kairo van het Kampje) is deze week naar Slovenië geëxporteerd. Via Ruud en Andrea van Raak uit Bavel is hij met 9 merries verkocht naar dit land, waar nog niet of nauwelijks Shetland pony's waren. Orakel is een vos middenmaat hengst van 96 cm, die nog eigendom was van zijn fokker Jan Blok uit Heinenoord. Hij is een zoon van Kairo van de Kampje en de kroon-preferente 1e premie merrie Dieke van Klaverhoek (v.Winston L.H.). De hengst had zich best ontwikkeld en fokte goed. Hij kreeg 8 drachtige merries en een jaarling mee. Het gaat om allemaal vossen in de midden- en grote maat. Daarbij zijn 6 tweede premie en 1 eerste premie merrie. Laatstgenoemde is de vier keer met een 1e premie bekroonde oud middenmaats kampioene van Oost Brabant Kim van Leeuwerikzicht (v. Dennes van het Fean). Daarnaast gaat het ondermeer om dochters van Nerium van Stal Thuredrecht, Ferdinand van Stal de Dwarsdijk, Kroonster van de Gathe, Gigant van het Wolfskamp en Henri van de Hoeve Eelwerd. De merries zullen voor de fokkerij worden ingezet en tevens op een kuuroord dienst doen als rijpony.

4 april 2005 nieuwe rubriek
Op de homepage van sps is een nieuwe rubriek toegevoegd. Het is de rubriek "weide gezocht/aangeboden. Hebt u weide beschikbaar of zoekt u weide ? Maak dan gebruik van deze rubriek.

4 april 2005 Persbericht
Zaterdagavond 9 april a.s. organiseert Shetland Pony Fokvereniging "Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen" voor de tweede keer een spectaculaire hengstenshow. Na het succes van 2004 is besloten om deze show wederom te organiseren. De enige nationale hengstenshow in Nederland met deelname van uitsluitend hengsten goedgekeurd bij het Nederlands Shetland Pony Stamboek voorziet duidelijk in een behoefte. Aangemeld voor de show zijn meer dan 80 hengsten, die worden gepresenteerd in verschillende rubrieken.

De afsluitende rubriek is een groep hengsten die allen gefokt zijn door leden van Shetland Pony Fokvereniging "Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen", juist omdat deze vereniging dit jaar zijn 50 jarig bestaan viert. Iedereen is zaterdagavond van harte welkom om deze show te bezoeken, de toegang is gratis. De locatie is "Manege de Rijhal"aan de Dorpsstraat te Bergharen. Aanvang 19.00 uur.

18 maart: gebruik onze Poll
Sinds vandaag staat er op de homepage van www.shetlandponysite.com een stemmachine. We zullen die regelmatig aanpassen. Probeer het een keertje uit. Er staat helaas een klein taalfoutje in wat ik niet meer aan kan passen. Als U suggesties heb voor een peiling kunt u die mailen naar de webmaster.

13 maart algemeen
zaterdag 19 maart aanstaande DE 48e FOKPAARDENDAG IN WEERT aanvang keuringen 9.30 vanaf 2.00 uur div. shows op het plein DE HOGE KEI in de binnenstad van weert

13 maart 2005; hengsten mutaties
Kay van de Wijzend verhuurd voor dekseizoen 2005 naar Stal RisingSun van Ad Godefroy te Raamsdonk.
De zwarte mini hengst Kay van de Wijzend van A.J. Steijvers te Budel gaat voor het dekseizoen 2005 naar Raamsdonk.
Kay doet het zeer goed in de fokkerij 13 van de 14 aangeboden kinderen werden afgelopen jaar geprimeerd op de premiekeuringen in het land.
De vader van Kay is de zwarte mini hengst Florisant van de Leugenbrug 2de premie voor 4 jaar goedgekeurd.
De moeder is Elodie van La Chico-Cabballo. Elodie is oud kampioen van Blokker en bekroond met een 1ste premie.

8 maart 2005; hengsten mutaties
Comb. van Tuijl-Den hartog uit Tuil heeft de eerste premie kleine maatse Gerardo van Kempen gekocht van Jan Deckers te Ammerzoden. De hengst zal ook voor derden beschikbaar zijn

8 maart 2005
Op 2e paasdag 28 maart van 11.00 tot 17.00 uur is er weer een open dag bij de fam. schreuders in klarenbeek. Er staan diverse hengsten van verschillende stamboeken shetland,appaloosa,falabella,amerikaanse hengsten met verschillende kleuren.

4 maart 2005 algemeen
Alternatief fokplan nu op www.shetalndponysite.com. Zie onder rubriek shetlandpony forum !

4 maart 2005; hengstenmutaties
Ook voor het dekseizoen 2005 heeft Stal Ruimzicht van dhr Lapperre uit Asch weer de zwarte def.goedgekeurde 1e premie hengst Ferry v. Bentjes gehuurd van de fam. Bonants-Jansen. Deze middenmaats hengst van 98 cm is ook voor andere fokkers beschikbaar.

1 maart 2005 algemeen
Binnenkort wordt op de site van www.shetlandponysite.com een alternatief fokplan gepubliceerd. Dit fokplan is samengesteld door een aantal shetlandponyfokkers. Blijf het laatste nieuws volgen !

26 februari; ponyhengstenshow
Fokvereniging Oost-Veluwe.
Nationale Besterly ponyhengstenshow in de manege te Wezep.
11 maart 2005. Aanvang 19.00 uur.
Een spetterende show waaraan ongeveer 80 hengsten van verschillende ponyrassen deelnemen;
o.a. Welsh, New Forest, Appaloosa, Shetlander, Falabella, Irish Cobs, Tinkers, Fell en de Merens.
De show zal omgeven worden door sfeer, licht en geluid.
De hengsten worden geshowd in een bundel van spotlights die aangepast worden aan de kleuren van de hengst.
Het commentaar zal gegeven worden door de internationaal bekende speaker Bert de Ruiter
Verder zullen er live optredens zijn van zowel Enge
ls als Hollands talige artiesen.
Er komen shetlanderhengsten uit het fokgebied O
ost-Veluwe maar ook daarbuiten.
voor verdere informatie www.ponypromotie.nl

26 februari; hengstenmutaties
Stal Weytendael uit Bruchem meld dat de eerste premie grote maat vos MAX VAN BREYVIN is overleden.

Hengstenhouderij v.Wanrooy uit Erp deelde ons mede dat de tweede premie zwarte hengst NIKSON VAN DE KWEEKLUST naar Spanje is geëxporteerd.

De 29 jarige 1e premie zwarte grotemaats hengst Maistro van Dorpzicht (Scurry of Marshwood) van E. van Werven te Oene is overleden.

Voor het seizoen 2005 heeft stal de Kastanjehof (C. de Wilde, Klarenbeek) samen met stal de Kruidhof (E. van Werven, Oene) de hengst Kashmir van `t Hof gehuurd van G. van Deelen te Gendt.

23 februari; hengstenmutaties
Stal de Menger uit Wesepe heeft zijn kleine maat vos premie hengst PARTOUT VAN DE MENGER verkocht naar Duitsland.

Stal de Bosrand uit Donderen heeft zijn definitief goedgekeurde eerste premie vos kleine maat JIP VAN DE ZANDKA
MP verkocht aan stal Hoeve Eelwerd uit Delfzijl

23 februari: nieuwe rubriek op het portaal.
www.shetlandponysite.com heeft voor afdelingen en fokverenigingen van het nsps een speciale rubriek opgenomen. De afdelingen en fokverenigingen kunnen hier hun berichten op kwijt. De fokvereniging Twente en de IJsselstreek hebben als eerste gebruik kunnen maken van deze service (zie bij new). Mail de agenda's, inschrijfformulieren, aankondigingen enz. enz, naar de webmaster en het komt op de goede plaats terecht.

23 februari;Hengstenshow "'t Hart van Brabant"op vrijdag 4 maart. Aanvang 19.00 uur.
Locatie Manege ROS, Klokkenlaan 40 te Loon op Zand.
Aan onze hengstenshow zullen meer dan 65 hengsten deelnemen. De KAMPIOENEN van de laatste jaren zullen act de presence geven en daarnaast zullen enkele Appaloosa en NMPRS hengsten worden geshowd, waaronder het kleinste paardje van de wereld.
Een bezoek aan dit hengstenspektakel is derhalve meer dan de moeite waard.
Wij hopen U op 4 maart te mogen begroeten.
Voor nader informatie kunt U zich wenden tot Jan Poppelaars. Tel.: 0162 -422091

22 februari hengstenmutaties
ZWARTBONTE BELOFTE SYLVESTER NAAR BAVEL
Bij de nieuwe jaargang Shetland hengsten was tussen de 7 zwarten dit jaar slechts 1 hengst met een andere kleur te vinden. De zwartbonte Sylvester van Stal Munnikenland. De hengst met kleur, formaat, ras en beweging kon in dit zware geweld goed stand houden en werd zelfs als 4e geplaatst en geprimeerd.
De juryomschrijving was als volgt: "Sterk gebouwde, royaal ontwikkelde hengst, goed van soort en goed in het front. Beenwerk best ontwikkeld, zeer overtuigend in stap en draf met extra veel ruimte en kracht." Bovendien eindelijk weer eens aanvulling voor de zwartbonten in de grote maat, bijna nergens in Nederland te vinden en zeker niet van dit niveau, ondanks de zeer grote vraag. Sylvester heeft een fijn karakter en is al goed betuigd. Hij is een zoon van de nationaal kampioen in tuig Jannique van Stal Maruschka, een hengst met 1e premies en een goede fokreputatie .Sylvester komt uit een prachtige moederlijn. Moeder Elice van de Tolberg is een 1e premie kroonmerrie en kampioen van Zuid-Holland. Zij is een dochter van de keur-preferente Spirit van Stal Volmoed met daarvoor louter 1e premie en preferente merries met mooi vreemd bloed. Zijn fokker en eigenaar, Jan van Kampen, uit Mijnsheerenland is erg in zijn schik met de hengst. Om de hengst een goede start te geven heeft hij hem verhuurd voor 2005 aan Hengstenhouderij Maruschka van Andrea en Ruud van Raak in Bavel.
Ändrea en Ruud van Raak: Hoewel we niet expliciet op zoek waren naar nog een extra hengst zijn we toch erg ingenomen met de komst van Sylvester, het gaat om een hengst met extra veel kwaliteit in een maat en kleur met een sterk stijgende vraag.
Op Stal Maruschka wordt Sylvester stalgenoot van zijn vader Jannique, zijn grootvader Chris van de Provincialeweg, de kleinemaats vos Kroonster van de Gathe en de mini vossen My Number One of Duke Stable en Hairos van Stal Fortuna.


22 februari; hengstenmutaties
De creamdunbonte minihengst Darwin Hugo van F.T.Voskuil uit Texel is in oktober verkocht aan Mrs. S.Bowling in Engeland.
Zijn plaats wordt ingenomen door de creamdun mini Glenroeburn Tiny Tim (eng.licence). Tim wordt alleen prive ingezet en is te zien op de vernieuwde site: www.tyeslemore.nl

22 februari; aankondiging hengstenshow.
Op zaterdag 12 maart 2005 wordt er een grote Shetland pony hengstenshow gehouden in Hoeven. Het is al weer de vierde keer en inmiddels heeft de show bij hengstenhouders en publiek zijn plaats veroverd.
Naast Shetland pony's worden ook een groot aantal mini-appaloosa's en falabella's verwacht. In totaal zijn ruim 60 hengsten aangemeld, die in 6 groepen zullen worden voorgesteld. Uiteraard worden de hengsten uitgebreid gepresenteerd en wordt u van veel informatie voorzien. Dit om voor de merriehouders de mogelijkheid te bieden tot een optimale hengstenkeuze voor het komend seizoen te komen. Het aanbod toont een grote variatie in kleur en maat, terwijl nogal wat tophengsten zijn aangemeld waaronder de Nationaal Kampioenen van de afgelopen vier jaar!!!
Twee keer wordt de hengstenshow onderbroken door een spectaculair shownummer, overigens daarbij geen pony's maar wel een spectaculaire show met Shetland schapen. De hengstenshow wordt wederom gehouden in de manege bij Stal De Driehoek van Rien en Ria Buynsters, Brede Balrouw 32 te Hoeven. De hengstenshow begint om 19.30 uur en de entree is gratis. De manege is verwarmd, er is een gezellig strodorpje en het belooft dan ook een leuke avond te worden met veel sfeer, muziek en publiek.
Voor meer informatie: Andrea van Raak
Tel.0161-432918 of 06-23347123
E-mail: andrea71@wanadoo.nl

21 februari; SHETLANDMENNERS "klein maar fijn"
Op zaterdag 13 augustus 2005 zal voor de zevende keer de alom bekende shetlandmendag in Voorst georganiseerd worden.
Deelname is alleen mogelijk met een shetlandaanspanning.
programma is :
Dressuuur /Vaardigheid
Samengestelde menwedstrijd
Speel uw spel wedstrijd
Ringsteken

deelname mogelijk met
* Enkelspan
* Tweespan
* Vierspan
* Tandem

info : rgh.Hazelaar@planet.nl

20 februari; hengstenmutaties
Octaaf v.d. Römer van M.C. Bloem is verhuurd aan A.J. Doevendans, te Apeldoorn.
Fortissimo v.d. Römer van Stallion Stables is verhuurd aan J.G. van de Bovenkamp, te Maasbommel

20 februari; nieuws van de pr commissie van het stamboek
Website Ned.Shetland Pony Stamboek per 25 febr 2005 vernieuwd!

Zutphen, Sinds vandaag is de vernieuwde website van het Nederlands Shetland Pony Stamboek in de lucht. De PR commissie van het NSPS heeft het laatste halfjaar in samenwerking met het Veenendaalse internetbedrijf Nettrends Vof gewerkt aan deze nieuwe website.

Het geheel oogt fris, sluit meer aan bij de huisstijl van het Nederlands Shetland Pony Stamboek en er wordt op een compacte manier zoveel mogelijk informatie gegeven aan internetters over het stamboek en uiteraard over de Shetland Pony.

Nieuw is de mogelijkheid om zich direct als lid in te schrijven via de website, evenementen aan te melden t.b.v. de evenementenkalender en het voornemen is er om dit jaar alle uitslagen van de Fokdagen en premiekeuringen in den lande op een zodanige manier op de website te plaatsen zodat deze voor eenieder eenvoudig toegankelijk zijn.

Voor de PR commissie is er de tevens de mogelijkheid ingebouwd te monitoren welke delen van de website veel worden bezocht evenals vanuit bijvoorbeeld welk land er op de website wordt gekeken. Deze gegevens zullen weer worden gebruikt bij de verdere uitbouw van de website waarvoor het laatste halfjaar de basis is gelegd.

Bent u nieuwsgierig geworden kijk dan op www.shetlandponystamboek.nl

20februari; hengstenmutaties.
Verkocht Ralph vd Schoonenburg (zwart- middenmaat) aan familie Vermaas uit Zoelen
Verhuurd Harley vd Nijkamphoeve ( 2e premie-vos-mini ) aan R. Ariaans uit Ohe en Laak
Verhuurd Nobel van 'tHoogveld ( 1e premie-zwart-kleinemaat ) aan J. vd Griend uit Strijen
Gehuurd Kovin v. Malang ( 1e-premie-zwartbont-middenmaat) van R. Ariaans uit Ohe en Laak
Gekocht Ollie v Ruitersweide (2e premie-zwartschimmel- mini) van R. Ariaans uit Ohe en Laak en weer verkocht aan W ten Dam uit Haaksbergen
Gehuurd Kotonofico v Stal Brammelo (1e premie- zwart- kleinemaat) van A. van Asch uit Ijzendoorn
Gehuurd Nelantines vd Groote Woerd (Erekampioen 2005,2004,2003- zwart- grotemaat) van G v.Herwaarden uit Buren
Gehuurd Menthe v't Keyzertje (1e premie -vosbont -mini) van C. de Keijzer uit Dreumel

19 februari; hengstenmutaties.
Stal Liebas uit Haaksbergen verhuurt zijn grote maat zwarte hengst SHADOW VAN DRIEOKA aan stal Bloemhof uit Bergharen.

Hengstenhouderij Kramp uit Valburg verhuurt zijn kleinemaats zwarte eerste premie preferente GELDER VAN ZUYLICHEM aan stal de Gathe uit Vaassen

De familie Geven uit Haarsteeg verhuurt de kleine maats vos hengst PHIN PHIN VAN HET GRENSDORPKE aan Alma Wilbrink uit Klarenbeek

18 februari; hengstenmutaties.
De oudste goedgekeurde vos hengst GRANDIOOS VAN VRIES S 553 KEUR is eind december 2004 op 33 jarige leeftijd overleden, hij heeft 17 jaar bij hengstenhouderij van Kuijk de Beijer gestaan.
De hengst NELSON VAN HOEVE EELWERD S 813412 , is van het hoge noorden, Dhr. Oudman te Delfzijl naar het westen, Hengstenhouderij van Kuijk de Beijer te Steenbergen verhuisd. Hopelijk zal hij de legendarische Grandioos kunnen vervangen.

Stal de Gathe verkocht de zwarte kleine maats tweede premie hengst Nicky van de Koudhoorn aan Stal de Vaarhorst van G.J. Rensing. De vader van Nicky is Gelder van Zuylichem en hij zit in de 4 jarige termijn. In 2004 werd 75 % van zijn veulens geprimeerd. Voor de enters was dat 85 % en de twenters 100 %. Bovendien waren er reeds 4 keuringskampioenen met Nicky als vader.

18 februari; nieuws voor hengstenhouders
Beste Hengstenhouder,
Heeft u uw dekadministratie al geautomatiseerd? Wij hebben het programma gemaakt voor u.
Kijk op http://members.chello.nl/~rt.boot/windiop
Wilma Boot

15 februari; hengstenmutaties.
Stal Ankeveen( Jan Bausch) verhuurt voor het dekseizoen 2005 de minimaatse, 2e pr. voshengst (86 cm)
" New Hope" van stal Ankeveen aan de heer G.A. F. Vaessen te Neer . New Hope is op afstammelingen goedgekeurd en zit in zijn 4 jarige termijn. Bijna alle veulens van New Hope zijn geprimeerd, (keuring N- Holland in 2004 ,100% score , 2003 Roggel res. Kampioen en premies)
"New Hope" zal bij de heer Vaessen ingezet worden op de eigen merries en tevens beperkt beschikbaar zijn voor andere merries .
Vader: Hairos van stal Fortuna alg.nat kampioen.
Moeder: Blossom van Spuitjesdom 1e premie Kr. ( volle zuster van Adam van Spuitjesdom).

14 februari; foto's van de hengstenkeuring
'Momenteel wordt de site www.fotografieleontienruissen.nl bijgewerkt. Te verwachten zijn oa enkele nieuwe pagina's van de hengstenkeuring. Uiteraard kunt u meer foto's en informatie hieromtrent vinden in 'De Shetland Pony'.'

14 februari; hengstenmutaties.
Stal Uilecotenweg uit Ammerzoden verkocht z'n definitief goedgekeurde 83cm metende schimmelbonte OPAL OF BRINDISTER aan stal Nijkampshoeve uit Den Ham.

Stal Florisland uit Veenhuizen verhuurt voor het seizoen 2005 z'n definitief goedgekeurde 92cm metende eerste premie vos CEASAR VAN DE MORTEL aan stal de Menger uit Wesepe.

Hengstenhouderij Kramp uit Valburg verkocht z'n tweede premie zwartbonte kleine maats ROCCO VAN STAL POLDERZICHT aan stal Drij Stoel uit Beilen.

Stal de Olde Maten uit IJsselmuiden verhuurt voor het seizoen 2005 z'n definitief goedgekeurde zwarte 83cm metende PARLINGTON GUCCI aan de heer A.Jansen uit Darp.

Stal de Bekkenkamp uit Holten verhuurt voor het seizoen 2005 de middenmaat vos met premie PRINS VAN DE BEKKENKAMP aan de familie Winters uit Azewijn.

De heer j.Horst uit Heerde verhuurt voor het seizoen 2005 zijn kleinemaats vos NANKO L.H. aan A.Dijkstra uit Laren.

Stal de Bekkenkamp uit Holten verkocht zijn middenmaats vosbonte definitief goedgekeurde tweedepremie HERAUT VAN HOEVE EELWERD aan de heer Hakkert uit Nijverdal.

Stal Wadzicht uit Delfzijl verhuurt voor het seizoen 2005 zijn eerste premie kleinemaats zwarte NORTON VAN DE HEUVELSHOF aan de heer P.Koster uit Didam.

5 februari; hengstenmutaties;
A.Veenstra heeft Garlando v Rozenburg verhuurd aan P.Groeneveld ( Stal de Zandkamp) te Elst.

4 februari; hengstenmutaties.
Stal de Bekkenkamp (Jan Kevelam, Holten) heeft zijn vosbonte én definitief goedgekeurde 2e premiehengst Heraut van Hoeve Eelwerd verkocht aan de heer A. Hakkert te Nijverdal. De premie-voshengst Prins van de Bekkenkamp (vader: Atleet vd Zandkamp) is voor het komend seizoen verhuurd aan de fam. Winters in Azewijn.

3 februari; hengstenmutaties.
J.Horst heeft de kleinemaats tweede premie voshengst Nanko LH verhuurd aan A.Dijkstra te Laren.

1 februari; hengstenmutaties.
Kees van Reijensbroeck van A. Vijver/A.Tiemes uit Ureterp gaat komend jaar in gebruiksruil met Gresini van de Veldhoeve van A. Doevendans uit Apeldoorn.

31 januari; hengsten mutaties.
Now or Never van Stal Ankeveen verhuurt aan Hengstenhouderij A.J. Steijvers uit Budel.
Now or Never is een zwarte kleine maat hengst van 91 cm.
Now or Never zit in zijn vier jarige termijn en heeft met succes het afstammelingenonderzoek afgerond.
Now or Never heeft zich opvallend goed bewezen in de fokkerij (kampioensveulens en jeugd en alle premie's).
De vader van Now or Never is de bekende Hairos van Stal Fortuna Nationaal Kampioen 2003, 1ste premie, 86 cm.
Moeder Perdita of Catchpool kroonpreferent, 1ste premie, (moeder van Highlight van Stal Ankeveen 1ste premie, Nationaal Merriekampioen 1998 Bergharen. En de moeder van Orchidee van Stal Ankeveen Nationaal Jeugdkampioen Bergharen 1999 en 2000, 1ste premie, tevens kleine maat kampioen Blokker.

Stal Aschberg te IJzendoorn heeft O'Regen van de Kleine Tip weer gehuurd van hengstenhouderij Kramp.

Stal Aschberg te IJzendoorn heeft Napoleon van de Kortenhof gehuurd van Arie van Dijk te Waardenburg.

30 januari nieuw dekstation.
JAN en MARIA VAN DRIEL STARTEN DEKSTATION IN LIEMPDE
Jan van Driel uit het Oostbrabantse Liempde start dit jaar een dekstation voor Shetland pony's. Ook heeft hij zijn merriebestand inmiddels behoorlijk uitgebreid.
Van Driel was al in het bezit van de fraaie bruinbonte 2e premie hengst Pascal van Stal Westerwolde. Deze kleinemaatshengst toonde dit jaar met succes afstammelingen en kreeg een mooi rapport. Pascal is een zoon van de kleinemaats kampioen 2005 Hotze van de Raven en de jubileumkampioene van de bonten, de 1e premie kroonmerrie Marlene van Stal Westerwolde. Pascal heeft een stokmaat van 90 cm en stond de afgelopen twee dekseizoenen ter dekking bij Willy van Wanrooij in Erp, waar hij ook in 2005 beschikbaar is, net als bij Jan van Driel zelf. Daarnaast heeft Van Driel voor zijn dekstation twee 3-jarige minihengsten gekocht, daarbij gaat het om twee kleine hengsten. Op de eerste plaats komt de 82 cm hoge vos Silverstar van de Rakkertjes (v. Menno van de Rakkertjes) naar Liempde. Van Driel kocht hem aan bij Cees Godefroij en Kees van Leijsen uit Raamsdonkveer, die de hengst goedgekeurd kregen als stamboekhengst. Als veulen was Silverstar al een opvallend veulen en werd hij veulenkampioen op de nationale minikeuring. Vader is de zwarte 1e premie mini Menno van de Rakkertjes en de moeder is de fraaie Nathalie van de Rakkertjes, een kroonmerrie van D.D. van de Beemster. Deze merrielijn gaat terug op de 1e premie merries Hijke en Aukje van de Rakkertjes.
De tweede nieuwe aankoop betreft de 3-jarige Shandy van Bromishet, een palomino van slechts 79cm. Zoon van de bruine 1e premie mini Leandro van Stal Brammelo en de kroonmerrie Shandydown Dame Vera. Deze hengst werd aangekocht bij fokker Thijs Broens uit Overasselt..
Van Driel heeft zijn merriebestand behoorlijk uitgebreid. Zo kocht bij drie dochters van Menno van de Rakkertjes, Romy, Ruby en Seline van de Rakkertjes. Verder heeft hij inmiddels drie merries, die voorheen op Stal Zegwaard de fokkerij dienden. Het betreft de 1e premie en kampioensmerries Jolivetti van Stal Brammelo en Fergie of Duke Stable en de extra dravende schimmel Femke van de Ijsselhof. Recent schafte hij de kleinemaats vos Sietske van Stal de Toekomst (v. Niels van de Poelwijklaan) aan, die vorig jaar jeugdkampioene in Haarsteeg was. Ook de best fokkende preferente 1e premie vos Wiranda van het Hof op Stal de Lagevoort. Van Driel wil zo een fokkerij en dekstation opzetten met kwaliteit en kleur in de mini en kleine maat.

29 januari; hengstenmutaties.
Stal de Zandkamp uit Elst heeft zijn middenmaat voshengst ATTENT VAN DE ZANDKAMP verkocht aan J.ten Elshof uit Eibergen.

Hengstenhouderij Kramp uit Valburg heeft de zwartbonte grote maat P.R. VAN DE BOSRAND verkocht aan stal Liebas uit Haaksbergen.

Stal Weytendael uit Bruchem verhuurt voor het seizoen 2005 zijn zwartbonte tweede premie hengst KANE OF BRYGARTH aan Stal de Kleine Houtweg uit Heemskerk, en de grtoemaats zwarte eerste premie hengst DION VAN DE BUITENWEG aan stal de Nijend te Anderen.

De Bleekmeerhoeve, shetlander en falabellafokkerij, heeft aangekocht voor het komende dekseizoen, de definitief goedgekeurde en 2e premiehengst GLENNY VAN VALKENBLIK Glenny is een voshengst van 85cm.
De vader is Calvados van Bromishet en de moeder is Adel van de Ysselhof
(Kroon). Adel is een merrie van 77cm. Dus de veulens van Glenny zijn zeer klein. De moeder van Calvados is de topmerrie Sunrise van Spuitjesdom (Kroon-Preferent) en de vader Vorden Buddleia (Preferent).
Glenny is eventueel voor het komende seizoen nog te huur.

21 januari; hengstenmutaties.
De heer J.Kuipers uit losser verhuurt zijn zwarte preferente eerste premie hengst SUPRISE VAN DORPZICHT voor het seizoen 2005 aan Stal de Korenschoof uit Hedel.

De heer Schothorst uit Soest verhuurt voor het seizoen 2005 de middenmaat vos KEVIN VAN DE MOLENWEG aan hengstenhouderij Kraaijkamp uit Opheusden.

Stal de Kleine Steeg verkocht z'n kleinemaats recent goedgekeurde zwarte premiehengst RICHARD VAN DE KLEINE STEEG aan Stal Brammelo uit Haaksbergen/Rietmolen.

Stal Uilecotenweg uit Ammerzoden verkocht de recent goedgekeurde vosbonte stamboekhengst met dekbeperking kleinemaats Engels gefokte ROCKY OF BURLAND aan hengstenhouderij Nijend te Anderen.

Stal Westerwolde verkocht z'n vos tweede premie minihengst MARTIN VAN BITTERSCHOTEN aan hengstenhouderij Nijend uit Anderen.

De heer J.H.Wolters verkocht z'n kleinemaats eerste premie voshengst NICO VAN DE HESTIAHOEVE aan L.Blaak uit Oud-Beijerland.

Hengstenhouderij Dibbits uit Horssen verhuurt voor het seizoen 2005 de zwartbonte kleinemaats premiehengst STIJN VAN DE ACHTERDIJK aan stal 't Gussinklo uit Winterswijk.

Stal 't Gussinklo uit Winterswijk verhuurt voor het seizoen de eerste premie vosbonte hengst OTTO VAN VADERS ERVE aan hengstenhouderij Dibbits uit Horssen.

De heer C.Dirven uit Geertruidenberg verhuurt voor het seizoen 2005 de grote maats eerste premie zwarte kampioenshengst OVIDE VAN LIEROP aan hengstenhouderij Dibbits uit Horssen.

21 januari; Nakeuring Marienheem
Nagekomen bericht;
Pascal v st Westerwolde heeft de 4 jarige termijn gekregen
Levi v d Schaapshoeve heeft een 1 jarige termijn gekregen.
Reeds eerder goedgekeurde hengsten komen op de nakeuring niet voor premie in aanmerking.

20 januari; uitslag herkeuring marienheem
Riverman v st Brammelo 101 cm is goedgekeurd als stamboekhengst

20 januari; Uitslag nakeuring marienheem.
Scott v d Bargeshoeve 96 cm is goedgekeurd als s12 hengst

20 januari; aankondiging hengstenshow.
Hengstenshow te Bergharen op 9 april 2005
Vorig jaar nam Fokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen het initiatief. De hengstenshow die voorheen door de Jongerencommissie van het N.S.P.S. werd georganiseerd moest blijven voortbestaan. Locatie en tijdstip werden overgenomen en een grandioze showavond was het gevolg. Een traditie moet in ere worden gehouden en daarom organiseren we dit jaar wederom een landelijke show voor hengsten goedgekeurd bij het N.S.P.S. te Bergharen.
De datum van dit evenement is de tweede zaterdag van april, voor 2005 wordt dit dan 9 april en de aanvang is om 19.00 uur. De locatie is "De Rijhal", Dorpstraat 13 te Bergharen.
Wilt u deze avond uw hengsten showen, wilt u zich dan melden bij onderstaand secretariaatsadres, u ontvangt dan een inschrijfformulier. Ook voor meer informatie kunt u daar terecht. De opgaventermijn sluit 11 maart a.s. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per hengst.

Fokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen
p.a. Sandra Sengers
Staddijk 1
6603 LM Alverna
tel.: 024 641 8922
fax: 024 344 4488
e-mail: thedsan.sengers@hetnet.nl

18 januari; hengstenmutaties
Stal Hôgh Schaijk heeft de hengst Martijn van de Halve Maan verhuurd aan de heren J. Wagemans te Hegelsom en T. van Rens te Tienraij

16 januari boek over praktisch dierenrecht.
De uitgave Praktisch dierenrecht beschrijft op eenvoudige manier de juridische regels rond het houden van dieren. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat in op de fase vóór de aanschaf en gaat dieper in op zaken als de PAV, het bestemmingsplan, de milieuvergunning en het burenrecht. Deel 2 gaat in op de koop zelf. Deel 3 bespreekt alle regels die ná de koop tot de uiteindelijke dood van het dier toe van belang zijn. Ter illustratie bevat dit boek een groot aantal praktijkvoorbeelden.
!! Click op de link op het portaal bij shetlandpony boeken.!!

13 januari; hengstenmutaties
De zwarte 1e premie minihengst KILIAM VAN DENNEHOVE is door H. Noeverman te Den Ham verhuurd aan Peter Poppelaars te Oosterhout. De slechts 82 centimeter hoge Kiliam werd op de laatste hengstenkeuring definitief goedgekeurd. Kiliam heeft meerdere goedgekeurde zonen en komt uit een bewezen merrielijn. De vader van Kiliam is de definitief goedgekeurde Florio van de Beatrixlaan en de moeder is een dochter van minitopper New Park Poppet.

SAMSON VAN STAL ZEGWAARD NAAR SPRUNDEL Stal Zegwaard heeft zijn net goedgekeurde 3-jarige premie stamboekhengst Samson van Stal Zegwaard verkocht. De nieuwe eigenaar is Arjan Burggraaf uit het Westbrabantse Spundel. Burggraaf heeft de afgelopen twee jaar een fokstal van vos minimerries opgebouwd. Op dit moment beschikt hij over 9 merries. Daarvan is de kroonmerrie Gina van de Zwaanshoek (v. Boy van Bromishet) de meest bekende. Daarnaast zijn op de fokstal dochters van Ewald van Stal Westerwolde, Fandor van Kairos, Bright van Uilenbroek, Inch van de Beemster, Edward van de Rheehof en Florio van de Beatrixlaan.
Samson werd op 7 december geselecteerd in de nieuwe jaargang minimaat en op 8 januari goedgekeurd als Premiestamboekhengst. Daarmee kiest Burggraaf met Samson dus voor kwaliteit. Samson is vosbont en heeft een stokmaat van 85 cm. Hij werd door Stal Zegwaard gefokt uit de bestfokkende vosbonte 1e premie hengst Manolito van het Mallewegje en de vos kroonmerrie Lonneke Stal Uit de Woest, een dochter van de preferente kampioen D.D. van de Beemster. Daarmee is Samson een volle broer van de vorig jaar goedgekeurde Rocker van Stal Uit de Woest van Hengstenhouderij Kramp. In Sprundel volgt Samson de kleine creamdun import Darwin Hugo op. Deze hengst werd vorig jaar door Burggraaf gehuurd, maar is inmiddels weer naar zijn geboorteland terug. Samson is ook voor andere merriehouders beschikbaar.

Stal Weytendael uit Bruchem verhuurt voor het seizoen 2005 de bruine eerste premie en definitief goedgekeurde minihengst IVO V.D.LINDENHOF aan stal Volmoed uit Alverna.

Stal Weytendael uit Bruchem verhuurt voor het seizoen 2005 de vosschimmel hengst GUUS V.'T EIND aan B.Hamming uit Roden.

Stal Weytendael uit Bruchem verhuurt voor het seizoen 2005 de eerste premie vos minihengst ALMNAS GOOD LUCK aan stal Diepenbroek uit Baarlo.

12 januari dvd/videoband van de hengstenkeuring 2005
Zoals gebruikelijk zijn ook dit jaar alle getoonde shetlandhengsten
op zaterdag 8 januari jl. vastgelegd.
Mooie reportage om alles nog eens op uw gemak te bekijken.
De duur van de videoband en/of dvd is ongeveer 3,5 uur. De kosten bedragen € 15. Heeft u interesse in deze band/dvd dan kunt u contact opnemen met:
Frank Schouten of Rieky Wolters tel. 024-3500459 (na 18.00 uur).

Email-adres: fschouten@wanadoo.nl of riekywolters@wanadoo.nl

12 januari; hengstenmutaties
Rinus Geven heeft de 1e premie hengst BRIAR EMPEROR voor het dekseizoen 2005 verhuurd
aan de familie Jansen Hogenkampweg14 te Keyenborg

Rinus Geven verhuurt voor dekseizoen 2005 de 2e premie vos hengst PHIN PHIN V T'GRENSDORPKE
aan hengstenhouderij Wilbrink Clabanusweg 20 te Klarenbeek

Rinus Geven huurt voor het dekseizoen 2005 de in 2005 voor 4 jaar goedgekeurde zwartbonte 2e premie hengst LYTHWOOD SHAMROCK en de in 2004 voor 4jaar goedgekeurde palomino premie hengst ANNIE'S PALOMINO PRINCE van hengstenhouderij Wilbrink beide hengsten worden in Haarsteeg voor eigen merries ingezet en voor enkele goede merries van buitenaf.

11 januari; hengstenmutaties
De Bleekmeerhoeve, shetlander en falabellafokkerij, heeft aangekocht voo het komende dekseizoen, van de familie Kleinsman, de definitief goedgekeurde en 1e premiehengst GOLDWIN VAN WEGDAM. Goldwin is een voshengst van 86cm.
Hij heeft de IBOP-proef met een AA-certificaat afgesloten en heeft meerdere 1e premiedochters en goedgekeurde zonen. De vader is de preferente Vorden Buddleia en de moeder is Doriana van Wegdam (1e premie en Kroon-Preferent)

10 januari; hengstenmutaties
KAMIEL VAN DE BOLBERG NAAR VENHORST
Herman Noeverman uit Den Ham heeft de 1e premie Shetland minihengst Kamiel van den Bolberg verhuurd. Noeverman werd op 7 januari pas eigenaar van de hengst, die hij kocht van Stal Zegwaard. Hij verhuurde de hengst direct door aan Gerard van der Cruysen in het Brabantse Venhorst. Daar volgt Kamiel Pacific van Bromishet op, die in 2003 en 2004 de fokkerij diende vanaf De Gemarisahof.
De kleine Kamiel heeft een enorme reputatie opgebouwd. Destijds als 3-jarige goedgekeurd als S12 hengst, groeide hij uit tot 1e premie hengst. Bovendien doet zijn nafok van zich spreken. Bij de nieuwe jaargang zitten maar liefst 2 zonen van Kamiel, de vosbonte mini Simberley van de Tienmaatsweg en de kleinemaats vos Raoul van Stal Olyhof. Raoul werd op 8 januari zelfs als 4e geplaatst met premie bij de nieuwe jaargang. Eerder werden al de volle broers Onyx en Perfect of Sportview goedgekeurd, beiden hebben met prima rapporten hun afstammelingenonderzoek afgesloten. Beide hengsten kregen 8 januari een 1e premie en Perfect werd zelfs uitgeroepen tot de nieuwe algemeen nationaal kampioen van 2005.
Promise of Sportview is een succesvolle 1e premie dochter van Kamiel, de schimmel Tamilia van Stal Zegwaard werd vorig jaar veulenkampioene in Leiden en dit jaar 2e Internationaal in Balen na de europees kampioene en de hengst Vip van de Oude Schaatsengeer werd veulenkampioen in Bemmel dit jaar. Kamiel is 7 januari voor 1 jaar goedgekeurd, hij kon nog niet definitief goedgekeurd worden, omdat er nog onvoldoende kinderen op de keuring zijn geweest. Hij werd gefokt door Jacques van de Avoort uit Gilze uit de preferente D.D. van de Beemster en de 2e premie kleinemaatse Fay of Chestnut Stable (v. Vorden Buddleia).

9 januari; hengstenmutaties
Stal de Biezenbeemd heeft z'n eigengefokte 83cm minihengst SHADOW V.D.BIEZENBEEMD kopnummer met premie verkocht aan stal Coentjeshof te Drunen.

Van Beek uit Putten heeft voor het seizoen 2005 de vos minihengst ODILIO V.STAL WESTERWOLDE verhuurd aan Stal v.Duurschenbosch uit Gieten.

Stal Bromishet heeft voor het seizoen 2005 de 79cm palomino-hengst SHANDY V.BROMISHET verkocht aan stal Lagevoort uit Liempde.

Stal de Nijkamphoeve uit Den Ham heeft voor het seizoen 2005 de definitief goedgekeurde 82cm vos minihengst KAMIEL V.D.BOLBERG verhuurd aan stal Gamarisahof uit Venhorst.

Stal de Nijkamphoeve uit Den Ham heeft voor het seizoen 2005 de 84cm eerste premie zwarte hengst HIROKI V.D.BUSKE verhuurd aan stal Poldervreugd uit Tollebeek.

De Heren J.Peeters en W.v.Wanrooy hebben de vos midden maats hengst RIOS V.D.EGCHELSEHEI verkocht aan stal Wittenburg uit Nieuw-Roden.

5 januari; hengstenmutaties
CEASAR VAN DE MORTEL is aangekocht door de familie Boer, stal van Florisland te Veenhuizen. Hij is gekocht van mevrouw Sander te Vlagtwede. Tevens is de hengst voor dit seisoen verhuurt aan Gerrit en Trui de Jong te Wesepe, stal de Menger

4 januari; hengstenmutaties
KAMIEL VAN DE BOLBERG NAAR DEN HAM
Stal Zegwaard heeft de 1e premie Shetland minihengst Kamiel van den Bolberg verkocht. De nieuwe eigenaar is Herman Noeverman van Stal de Nijkamphoeve in het Overijsselse Den Ham. De kleine vos heeft een enorme reputatie opgebouwd. Destijds als 3-jarige goedgekeurd als S12 hengst, groeide hij uit tot 1e premie hengst. Bovendien doet zijn nafok van zich spreken. Bij de nieuwe jaargang zitten maar liefst 2 zonen van Kamiel, de vosbonte mini Simberley van de Tienmaatsweg en de kleinemaats vos Raoul van Stal Olyhof. Eerder werden al de volle broers Onyx en Perfect of Sportview goedgekeurd, beiden hebben met prima rapporten hun afstammelingenonderzoek afgesloten, Onyx kreeg al een 1e premie en Perfect een 2e premie.
Promise of Sportview is een succesvolle 1e premie dochter van Kamiel, de schimmel Tamilia van Stal Zegwaard werd vorig jaar veulenkampioene in Leiden en dit jaar 2e Internationaal in Balen na de europees kampioene en de hengst Vip van de Oude Schaatsengeer werd veulenkampioen in Bemmel dit jaar. Kamiel komt nu uit een 4-jarige termijn en heeft een goede index. Hij wordt 7 januari op de hengstenkeuring verwacht, hij zal dan nog niet definitief goedgekeurd worden, omdat er nog onvoldoende kinderen op de keuring zijn geweest. Hij werd gefokt door Jacques van de Avoort uit Gilze uit de preferente D.D. van de Beemster en de 2e premie kleinemaatse Fay of Chestnut Stable (v. Vorden Buddleia).

3 januari; hengstenmutaties
De definitief goedgekeurde 85 cm metende 2e premie voshengst JEWEL V.D.KLEF van de familie Hagens te Horst is verkocht aan Jaap en Hetty van der Kooy van Stal Poldervreugd te Tollebeek.

De zwarte 84 cm metende 1e premiehengst HIROKI V.D. BUSKE (eigenaar dhr. Noeverman te Den Ham) is voor het dekseizoen 2005 verhuurd aan Jaap en Hetty van der Kooy van Stal Poldervreugd te Tollebeek.