Shetlandponyweb.nl Header
terug naar de website Forum
Pagina: 2 van 30 (299 berichten)
U bevindt zich in het shetlandpony discussieforum van www.shetlandponyweb.nl . Paardenwebsites en de webmaster nemen geen verantwoording voor de inhoud van de teksten. Www.shetlandponyweb.nl is een neutraal medium en kan door fokkers en andere belanghebbenden rond de geregistreerde shetlandpony worden benut voor publicaties. De teksten dienen te vallen binnen de normaal gangbare fatsoensnormen. Het is niet toegestaan commerciële of vraag/aanbod van pony's op het forum te plaatsen. De webmaster heeft het recht geplaatste berichten te verwijderen.
Frans Geven
21-09-2016
DISCRIMINATIE TE SELECTEREN SHETLANDPONY'S VOOR SELECT SALE!! / DISCRIMINATION SELECT SALE!!  

Beste Select Sale bezoekers,

Al enkele weken zit mij iets niet lekker. Op de site van de Select Sale staan de nieuwe veilingvoorwaarden.
Tot mijn verbazing lees ik dat er geen merries gedekt, van een in het buitenland goedgekeurde hengst meer ter veiling worden toegelaten. Ook geen geprimeerde nakomelingen van een in het buitenland goedgekeurde vader die zijn ingeschreven in het Categorie A boek van het NSPS mogen meer ter veiling worden aangeboden.
Zelfs geen merries die uit het buitenland komen en in Nederland zijn ingeschreven in het A stamboek van het NSPS worden toegelaten!!

Is dit geen discriminatie??? Volgens mij wel!! Het is een Select Sale die willen gaan voor kwaliteit. Hier ben ik het helemaal mee eens maar selecteer dan als commissie ook echt op kwaliteit en laat geen 3e Premie dieren toe wat elk jaar nog is gebeurd! Laat dan ook geen dieren toe die in het pedigree vader dieren hebben die zijn afgekeurd op afstammelingen!!!

Want wat heeft u liever?? Nakomelinge van hengsten met een Buitenlandse selectie licentie die hebben bewezen te fokken? Of liever dieren van ouderdieren die zijn afgekeurd op afstammelingen??

Ik zou het wel weten!!

Dit moest mij even van het hart. Ik ben benieuwd hoe u hier over denkt!

Want laten we met zijn allen niet vergeten dat wij binnen het NSPS de kwaliteit hebben te danken aan de Engelse pony's!!

En nu gaan er enkele jaloerse Select Sale Commissieleden regeltjes bedenken om interessante pony's te weigeren waar juist in Nederland en andere landen vraag naar is!! Niet te vergeten dat het ook niet goed is voor de prijzen van de buitenlandse pony's die toch nodig zijn voor de nodige bloedverversing!!

Ik zal dan ook moeder- en zusterstamboeken inlichten hoe deze commissie over hun dieren denken!

------------------------------------------------------------------------------------------

Dear visitors of the Shetlandpony Select Sale.

Since a couple of weeks something is bothering me. On the site of the Select Sale you can read the new conditions of the sale. I was very surprised to read that animals who have parents which are registered and licensed in a foreign country are not allowed to come to the Select Sale. Even no mares who were born in a foreign country!!!!

But... When a mare does have a 3rd Premium or does have rejected parents in their pedigree, then it's ok??!! But when you want to come to the sale with a 1st Premium pony with a foreign father then the commision say: NO, NOT ALLOWED!! (??) 

My opinion is: DISCRIMINATION!! Or isn't it??

Please let me know who you all feel/ think about this!

The quality that we have in The Netherlands comes all from the foreign (English) pony's!!

I will mail/ talk etc. to the mother- and sisterstudbooks how this commission thinks about their animals!! 
Jan Kevelam
27-05-2016
Ik vind het moedig dat mevrouw Anna Marie Dijk zich kandidaat stelt als voorzitter van "onze" vereniging. Toch weet ik niet of ik haar kan steunen. Ik ken haar niet goed, maar dat zal vast aan mij liggen. Ik weet ook niet met welke intentie zij zich kandidaat heeft gesteld. Voortzetting van het 'oude' beleid? of wil zij - luisterend naar de vele ontevreden leden - zich inzetten voor verandering? Richting liberalisering? Minder regels? Ik blijf echt niet aan de zijlijn staan, maar ga oprecht geïnteresseerd naar de ALV op 23 juni. En ik hoop dat Anne Marie Dijk dan aan mij en aan alle andere aanwezigen kan en wil toelichten hoe ze wil en kan bijdragen aan een stabiele vereniging die luistert naar de leden en dat ook kan omzetten in toekomstbestendig beleid. Natuurlijk in samenspraak met de LAR en met haar medebestuurders. Tot 23/6 in Duiven!
Orthillo
26-05-2016
Wat goed van de heer Welling dat hij voor ons denkt en denkt dat we geen eigen mening hebben.
Dat we geen mening kunnen vormen op grond van eigen waarnemingen.
Ik denk dat heel veel mensen best in staat zijn om hun eigen mening te vormen!
Alleen niet iedereen wil dit "openbaar" uiten, wat ik goed kan begrijpen.
Het stamboek heeft het al moeilijk genoeg en u kent ook vast wel de uitspraak van "de 13 miljoen bondscoaches voor het Nederlands elftal".
Dat werkt ook niet!
Harry Welling
24-05-2016
Weet je waar ik me over blijf verbazen?
De bekrompen denkwereld van ons NSPS.
Overal hebben we een mening over of vinden wij wat van.
Vooral vinden we snel iets wat een ander vindt, want een mening vormen op basis van eigen ervaring en waarnemingen lijkt niet te kunnen.
Ik lijk in deze wereld geen 2e kans te verdienen want een fout kunnen we elkaar niet vergeven en wordt je niet serious genomen.
Echter ik blijf proberen het shetland pony ras net zoals ik dat bij vele andere rassen ook doe een warm hart uitdragen en mijn zorgen kenbaar maken.
Vanmorgen was mijn verbazing heel groot!!!
In de uitnodiging voor de LAR vergadering van 23 juni a.s. werd ook medegedeeld dat na afloop deze vergadering om 20.00uur een ALV (algemene leden vergadering) zal plaats vinden, bij van de Valk in Duiven.
Ik blijf dit onverantwoordelijk vinden.
Ook zij we in gesprek geweest met een van de meest geschikte kandidaat voor een openstaande bestuursfunctie en die in grote lijnen heeft toegezegd.
Wij moeten deze sneltrein stoppen.

Stal VOLMOED

Klaas Eveleens
16-05-2016
Het doet mij goed dat meerdere fokkers zich uiten over hun bezorgdheid omtrent het wel en wee van ons Stamboek ,en ik wil hier toch nog even duidelijk over zijn want ik werd aangesproken dat ik en anderen altijd alles negatief zagen en dat het nooit goed zou zijn . Ik vind dat kortzichtig net als ik zou kunnen zeggen dat de beleidsvorming van de A.L.V. een wassen neus is doordat bepaalde groeperingen rondom bepaalde hengstenhouders met grote aantallen machtigingen hun stempel drukken . Het is tijd dat we stoppen met elkaar de zwarte piet toespelen , zoals Peter van Wijgerden aangeeft het gaat om de hobby en hoe we het hobbyaspect weer terugkrijgen . Juist nu moeten we oppassen dat niet weer dezelfde fouten worden gemaakt en een nieuw te vormen Bestuur hier niet aan ten onder kan gaan . Ik ben blij met de nominatie van mevrouw van Dijken echter ik denk dat het ook voor haar belangrijk is dat er eerst een beleidsplan geschreven wordt en besproken met de leden alvorens er een nieuw Bestuur komt .
Ik begrijp dat de commissie die nieuwe kandidaten aandraagt wel heel snel wil schakelen en alle goede bedoelingen ten spijt denk ik dat we daarmee niet het beoogde doel bereiken .
Dus mensen laten we ons verstand gebruiken en rust nemen om alles goed te organiseren en dus niet overhaast te werk gaan !

Klaas Eveleens
Stal Amstelhof
Peter van Wijgerden
15-05-2016
Beste ponyliefhebbers

Wat jammer dat zo weinig leden hun persoonlijke mening weergeven via dit forum . Uiteindelijk zie ik maar een paar verontruste fokkers hun mening geven, terwijl veel meer mensen die mening zijn toegedaan.
Er zijn momenten dat ik overweeg met deze hobby te stoppen. Wat me weerhoudt is de liefde voor de dieren die bij ons om het huis lopen. Door de jaren heen lijkt het wel of me deze hobby ontnomen is door de complexe regelgeving , besluiteloosheid en onderling wantrouwen van allerlei bestuurders.
Om deze impasse te doorbreken is het nodig te evalueren hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren en daarna alles te vereenvoudigen om zo de hobby weer terug te geven aan de mensen die er liefde voor hebben. Overgens zonder met een vinger naar wie dan ook te wijzen.
Hoe simpel kan het zijn
Harry Welling
11-05-2016
Wat ons als NSPS tedoen staat :

♡ niet over een nacht ijs gaan.

♡ wat wij achter de rug hebben, laten bezinken.

♡ de uitslag van de rechtzaak SPA-NSPS ajwachten.

♡ opzoek gaan naar gedegen kandidaten voor de openstaande bestuursfuncie's.

De dames op het stanboekkantoor verrichten de werkzaamheden die in hoofdlijnen voor ons leden nodig zijn, het registreren en wat al meer.
Wij hebben statuten en regelementen en wanneer wij daar naar handelen, is er niets aan de hand.
De huidige bestuursleden waken daar over.

Wel zou de foktechnische commissie ( grootste veroorzaker van de materie waaruit alles uiteindelijk is ontstaan ) tijdelijk op non-aktief gesteld moeten worden, tot er een geheel nieuw volledig bestuur is aangesteld. Zodat er geen nieuwe regels meer bij worden verzonnen, wij moeten juist naar minder!

groetend, stal VOLMOED
Pieter Sibma
09-05-2016
Ik denk dat het verstandig is dat we een Poll houden hoe het nu verder moet met het nsps Zo dat de eventuele nieuwe bestuursleden weten welke richting de leden op willen.
Jan Kevelam
03-05-2016
Hoewel waarschijnlijk even "oud" als dhr. Eveleens ben ik nog geen 20 jaar lid van het NSPS. Een "groentje" dus.
Na Roelof Mantingh heb ik verschillende voorzitters zien komen.... en met "gedonder" zien gaan. Ik vraag me langzamerhand wel af wie het nog aandurft om deze vechtclub te leiden?
Klaas Eveleens
02-05-2016
Leden van het N.S.P.S.

naar aanleiding van de huidige situatie omtrent ons Hoofdbestuur die ons allen tijdens de laatste A.L.V. duidelijk is geworden lijkt het mij van het hoogste belang dat wij als vereniging niet weer inschattingsfouten gaan maken met betrekking tot eventueel te benaderen kandidaten voor de opengevallen functies .

Het lijkt mij zinvol dat wij met elkaar kunnen aangeven welke kant wij op willen met zowel onze structuur ,fokkerij ,vereniging en ook in verband met onze financiele situatie die afgelopen zaterdag duidelijk werd bewijst dat wij met elkaar niet de juiste richting op gaan .

Om nu een nieuwe voorzitter ,secretaris en penningmeester aan te wijzen die in samenwerking met de twee oude als wel de twee juist gekozen leden van het Bestuur en hen veranttwoordelijk te maken lijkt mij enerzijds niet fair en ook niet zinvol tenslotte hopen we nu wel iemand te kunnen vinden die de 9 jaar met plezier gaat invullen .

Ik behoor tot de kleine categorie mensen die langer dan 50 jaar lid zijn en zoals ik recent heb aangegeven : ik maak mij zorgen over onze vereniging en het is zeker niet zo dat het vertrek van de heer Bakhuizen de oplossing is voor een beter toekomstplaatje wel ben ik en blijf ik van mening dat hij niet goed functioneerde en ik wil hem dan ook graag hier bedanken voor zijn inzicht om te bedanken voor het voorzitterschap daarmee heeft hij zichzelf en de vereniging een dienst bewezen .

Misschien is het zinvol een kleine groep mensen als denktank te laten functioneren zodanig dat er een plan op papier komt en een structuur gevormd waar de juiste persoon iets mee kan doen want om in deze fase zomaar iemand in het diepe te gooien lijkt mij niet zinvol !

Klaas Eveleens
Stal Amstelhof
< Vorige  Volgende >