Shetlandponyweb.nl Header
terug naar de website Forum
Pagina: 1 van 30 (298 berichten)
U bevindt zich in het shetlandpony discussieforum van www.shetlandponyweb.nl . Paardenwebsites en de webmaster nemen geen verantwoording voor de inhoud van de teksten. Www.shetlandponyweb.nl is een neutraal medium en kan door fokkers en andere belanghebbenden rond de geregistreerde shetlandpony worden benut voor publicaties. De teksten dienen te vallen binnen de normaal gangbare fatsoensnormen. Het is niet toegestaan commerciële of vraag/aanbod van pony's op het forum te plaatsen. De webmaster heeft het recht geplaatste berichten te verwijderen.
J.Bausch
18-09-2017
Geachte collegafokkers,

Zaterdag 28 oktober is het weer zover!

Dan is het reeds voor het 8e jaar dat wij de sucesvolle SPSS veiling organiseren.
Het groeiende aantal( ca 900 ) van m.n. buitenlandse bezoekers, toont aan dat we met onze SPSS veiling en organisatie ,een succesformule hanteren .

Ieder jaar ontvangen we positieve reacties van onze bezoekers en complimenten over de organisatie en daar waar wij opbouwende kritiek krijgen ondernemen we als bestuur , zo mogelijk, aktie.

Het is al vaker gezegd , wij organiseren de SPSS veiling omdat wij het leuk vinden en omdat wij fokkers in de gelegenheid willen stellen hun nederlands fokproduct aan de man te brengen en absoluut niet voor eigen gewin.
Wij zijn een stichting "zonder winstbejag" en krijgen hulp van ca 50 vrijwilligers die allemaal een leuke dag willen hebben. Dat is nog elk jaar gelukt.

Indien u een pony heeft die aan de veilingeisen voldoet is dit een uitgelezen mogelijkheid om haar aan de man te brengen .

Geef haar daarom zo snel mogelijk op u heeft nog maar een paar weken tijd voordat de inschrijfving sluit.( na laatste primiekeuring begin oktober)

Advies : maak een mooie foto want dat verkoopt en trekt potentiele kopers uit het buitenland aan.
Dagelijks wordt er in Europa op de SPSS site gekeken of er weer nieuwe pony's op staan !

Gezien de huidige vraag naar de juiste pony's ligt het voor de hand dat onze achtste veiling de resultaten van vorig jaar gaat overtreffen dus het is zaak er snel bij te zijn .

Ik hoop U allen weer te ontmoeten op 28 oktober in Liessel

vr gr Jan Bausch vz SPSS
Harry Welling
11-09-2017
Constatering:Er zijn eigenaren in de Shetland pony wereld die zich dagelijks bezig houden met: hoe succesvol zij wel zijn met hun pony's in de keuringsbaan. En dat vanuit een keuringsbaan waar tegenwoordig meer wordt gelet op de rijke conditie en het weelderige toilet dan op het karkas en het fundament waaruit de pony is opgebouwd om aan een harmonisch bij elkaar passend geheel te komen. Daaraan gekoppeld soepele ruime en correcte bewegingen. Deze dreigen ondergeschikt te geraken.
Het is weleens betreurenswaardig te constateren hoe sommige dieren met verstoorde lichaamsverhoudingen en/of beperkte bewegingen, maar wel voorzien van een dikke te brede rug en met een vette harde manenkam, een vorm van OBESITAS,daarbij getooid gaan met een dikke staart en lange weelderige manen,de rubrieken aanvoeren en hoog in de plaatsing en premies vallen.
We zien in de kop van de rubrieken steeds vaker pony's met beperkte bewegingen, geen onderbrenging onder de massa maar juist erachter. Ook wordt de croupe steeds zwaarder en breder en daardoor zeer dominant,hetgeen geen raseigenschap is.Terwijl de voorhand nogal eens weinig is ontwikkeld en niet te beoordelen valt door het weelderige toilet.
Zo verdient de lengte van de onderarm aandacht: meer lengte. Zo ook het achterbeen,veelal gebogen en lang. En de bewegingsvorm met de correctheid hiervan. Maar vooral de overdadige conditie verdient aandacht, 't Is is geen vleeskeuring! Ook ik zie graag een fraai toilet,maar dat mag niet ten koste gaan van hetgeen er onder zit!!
Het zou wenselijk zijn dat de foktechnische commissie zich hiermee bezig hield. Het zou jammer zijn dat deze trend wordt voortgezet.
Het is niet zo dat ik twijfel aan het totale jurycorps, het gaat ook niet altijd en overal minder goed. Ik weet hoe moeilijk het is om eenstemmigheid in zo'n groep te krijgen en combinaties te vormen. Maar het zou jammer zijn dat het een trend gaat worden.

Orthillo
02-11-2016
Op zaterdag 7 januari, de laatste dag van de Hengstenkeuring 2017, is het de bedoeling weer een rubriek enkelspan dekhengsten om het kampioenschap van Nederland te laten verrijden. Om deel te nemen aan dit kampioenschap dient de hengst in het bezit te zijn van een selectie licentie.

Ter promotie van het aangespannen rijden met dekhengsten wordt dit jaar voor deze rubriek een geldprijs van
€ 250,- beschikbaar gesteld door de commissie Sport & Recreatie van het NSPS. De geldprijs zal gestaffeld worden verdeeld over alle deelnemers.

U kunt zich nog tot uiterlijk 10 december aanstaande bij het stamboekkantoor opgeven voor deze rubriek.

Kon niet geloven wat ik las. Zijn hengsten met een B-licentie geen (Nederlandse) dekhengsten?
Ik snap best dat er mensen zijn die niets van B-licentie hengsten moeten hebben. Maar dat het stamboek op deze manier laat merken dat ze hengsten met een B-licentie als buitenbeentje zien ........ onbegrijpelijk!
Harry Welling
27-09-2016

Geachte Forumlezers,

Zou het niet zo moeten zijn, maar vooral wenselijk!
Dat dieren die definitief voor een select sale veiling in aanmerking kunnen komen, eerst een individueel onderzoek moeten ondergaan om voor een definitive inschrijving in aanmerking tekomen.
Een selecte door deskundige mensen op foktechnische, exterieur matige en veterinaire gronden.
Selecteren doe je met je verstand, je ogen en niet enkel van papier.
Dan heeft de S die staat voor SELECT zijn waarde, nu kan men beter de D van DUMP hanteren.

Ik blijf voor wat betreft de discriminatie bij mijn mening ondanks het diplomatiek schrijven van Jan Bausch.

Met vriendelijke groet,
Harry Welling
Ralph
26-09-2016
Geachte bestuur van het spss,

ik wil ook nog even wat kwijt.. Ik heb een merrie die zeer goed is gefokt en zeker een aanwinst kan zijn voor jullie veiling. maar ook dat mensen die haar zouden willen kopen een mooie stal mee kunnen op bouwen. maar deze merrie mag niet deelnemen aan de spss, de merrie is een grote maats zwarte en er loopt een veulen aan de voet en is drachtig. ze heeft een tweede premie behaald op de keuring. wat ik raar vind aan dit beleid is dat een vos of een andere kleur met een tweede premie wel mag deel nemen aan de veiling. en derde premie mini's en hengsten ook zoals ik nu bij jullie op de website kan bekijken.. En er worden teveel pony's verkocht die geen veulens kunnen krijgen of heel erg moeilijk drachtig kunnen worden.. ik heb dit al eerder aangegeven maar ik krijg het gevoel dat er niks aan word gedaan en dat vind ik jammer. ik vind het een goed concept de veiling maar er moeten wel wat aanpassingen komen. ook wat Frans Geven aan geeft met de buitenlandse pony's . want inderdaad we moeten niet vergeten dat wij niet zulke pony's gehad hebben als we dit buitenlands bloed niet hadden. ik hoop hier een reactie op te krijgen. of een aanpassing in jullie regels.

mvg Ralph
Frans Geven
23-09-2016
Ik ben blij dat Dhr. Bausch nu écht duidelijkheid geeft waar de naam Select in Select Sale nu eigen voor staan.

Ik en velen met mij hebben altijd gedacht dat Select stond voor geselecteerde kwaliteit maar er wordt dus, zoals nu in dit schrijven staat, geselecteerd op 100% Nederlands gefokte dieren.

Nou kan ik u vertellen dat deze er slechts nog maar een handje vol in Nederland zijn! Deze stammen af van Bartje en worden zelfs in andere landen niet geaccepteerd omdat deze niet worden gezien als 100% shetlandpony!

Ook lees ik in dit schrijven dat er wordt gecontroleerd op fraude. Wat mij betreft is dit een hele goede zaak! En wat mij betreft zou ik ook mensen die dit doen, voorgoed weigeren op de veiling!

Maar hoe wilt u het noemen om geselecteerde pony's die nu al geselecteerd zijn voor de veiling en al op site staan vermeldt als 2e premie dieren terwijl deze dieren op de premiekeuring dit jaar een 3e Premie hebben behaald?!?! Of u het nou fraude noemt of onjuiste informatie maakt me niet uit, het klopt niet!!

Dit is niet het eerste jaar dat dit is voorgevallen. U schrijft in dit stuk ook over complimenten vanuit het buitenland. Maar als u eerlijk bent, komen er ook voldoende telefoontjes en mails binnen die minder zijn. (O.a. gekocht voor drachtig maar na de veiling toch niet meer dragend blijken te zijn! En dat er ponys worden verkocht op de veiling die om welke reden dan ook niet worden opgenomen in andere landen door o.a. de stokmaat!)

Wat mij wel betreurd is, wat u aangeeft in uw schrijven, dat er vrijwilligers worden geïntimideerd! Dit kan gewoonweg niet. We moeten tegen elkaar kunnen zeggen wat we vinden op een normale manier maar geen vrijwilligers demotiveren.

Mijn laatste vraag aan de SPSS: Waarom weigeren jullie nu precies NSPS dieren van niet NSPS goedgekeurde vaders??? Of gedekt door een in het buitenland goedgekeurde hengst?? U geeft zelf aan dat eenieder hier vrij in is.

Vele van uw commissieleden hebben gefokt of fokken nóg met hengsten met een buitenlandse licentie. Sterker nog, ik hoop dat u niet vergeten bent, Dhr. Bausch, dat u zelf bij óns met een hengst bent komen dekken met een Europese Deklicentie!!!

En weet u ook nog hoe de 1e jaargang bij Morjoy Nickel bij u is ontstaan??!

Dus ik vraag me af: "waar wringt de schoen nu eigenlijk??"
Jan Bausch - Voorzitter SPSS
23-09-2016
In principe wilde ik als voorzitter van de SPSS niet via dit medium reageren op alle aantijgingen en soms onwaarheden waarvan wij als bestuur van het SPSS beticht worden.
Om echter te voorkomen dat mensen die het lezen op dit forum of op facebook denken dat er ook maar een grond van waarheid (betreffende discriminatie) in deze reacties zit, acht ik het mijn plicht om toch maar even het een en ander uit te leggen zodat iedereen zijn of haar eigen conclusies kan trekken.

Zeven jaar geleden hebben een paar shetlandfokkers de koppen bij elkaar gestoken en besloten om een ponyveiling op te zetten. Echter geen veiling zoals men in eerdere jaren in Bergharen organiseerde of zoals in Reading in Engeland jaarlijks gehouden wordt, waarbij zonder enige selectie op kwaliteit of correctheid van de pony, fokkers hun dieren ter verkoop kunnen aanbieden.
Wij wilden een veiling organiseren waarbij wij de kopers proberen te vrijwaren van een miskoop m.b.t gezondheid, drachtigheid en correctheid van het dier etc.
Natuurlijk konden wij geen 100% garantie bieden, maar d.m.v. selectie en op de controle van de geschiedenis van het dier wilden wij zoveel mogelijk miskopen en zelfs fraude uitsluiten.

Wij trachten als SPSS dit te bereiken d.m.v. selectie, niet te verwarren, zoals sommige doen, met “discriminatie”!

Ons tweede doel was het promoten van het “Nederlandse fokproduct”, dus pony’s die gefokt waren in Nederland met het gebruik van in Nederland goedgekeurde vaderdieren.

Bij onze selectiecriteria hanteren we dus deze regels en daar wringt de schoen.

Er is een aantal shetlandponyhouders die geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een in Nederland goedgekeurde stamboek selectie A-hengst, maar hengsten gebruikt die òf in Nederland op de hengstenkeuring niet geaccepteerd zijn en daarna in het buitenland zijn goedgekeurd, òf hengsten gebruikt die klaarblijkelijk zo goed waren dat ze niet op de Nederlandse hengstenkeuring zijn getoond maar met een goedkeuring uit het buitenland (bvb België of UK) in Nederland ter dekking worden gesteld met het gebruik van internationale dekbewijzen.

Wij als SPSS vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om een eigen hengstenkeuze te maken en plezier in zijn of haar hobby te hebben.
Deze keuze wordt door iedereen in ons bestuur gerespecteerd, evenzo verwacht ik van de andere kant ook respect voor onze keuze een selectiebeleid te voeren wat er in onze ogen op gericht is de Nederlandse shetlandpony m.n. in Europa te promoten.

Het succes van onze SPSS veiling (dit jaar al voor de 7e keer) bewijst dat wij met onze opzet op de goede weg zijn. Uit alle landen ontvangen wij na de veiling complimenten over de veiling, opzet, organisatie en kwaliteit, daar kunnen we als Nederlandse fokkers trots op zijn.

Die leden die teleurgesteld zijn en ons betichten van “discriminatie” hetgeen ik met bovenstaande hopelijk weerlegd heb, zou ik willen adviseren om zelf een veiling te organiseren met eigen kwaliteitseisen.

Wij als SPSS zullen ons standpunt m.b.t. onze selectienormen niet aanpassen en niet zwichten voor intimiderende en beledigende teksten en/of gedrag.

Wij zijn als bestuur van het SPSS het hele jaar door bezig om alles zo goed als het kan te regelen zodat Nederlandse fokkers hun pony’s op een professionele manier aan de man kunnen brengen.
Hiervoor zijn op de veilingdag zelf ca 50 vrijwilligers in touw om het iedereen naar de zin te maken.
Het gaat me te ver om deze mensen te laten intimideren en wellicht demotiveren zonder een weerwoord te geven.

Wellicht ook nog een puntje van aandacht: iedere veiling organiseren we een verloting waarbij de prijzen beschikbaar worden gesteld door sponsoren en het SPSS bestuur.
De VOLLEDIGE opbrengst van deze verloting (ca 800 euro per jaar), doneert het SPSS aan de jongere afdeling van het NSPS en aan de jongerenfokdag.

Wij als SPSS faciliteren de ponyveiling en doen dat omdat we het leuk vinden om onze Nederlandse pony’s te promoten, het kost ons als bestuur alleen maar tijd en veel geld. Zolang we het leuk vinden zullen we dit blijven doen, maar wel volgens onze eigen spelregels.

Hoogachtend,

Jan Bausch
Voorzitter SPSS
WIM BOUWMAN
22-09-2016
Ik ben het volledig eens met de twee vorige schrijvers.
We leven in 2016, dit kan en mag toch niet!!!!!!!!!!!
Harry Welling
21-09-2016

Beste fam. Geven,

Ik ben het helemaal met jullie stelling eens.

Wanneer LEDEN van het NSPS een veiling of andere evenementen opzetten, in een bestuur en of commissie gaan zitten, het geheel mee-organiseren en zij collega-fokkers uitsluiten vanwege het te boek staan van hun pony's en of afkomstig zijn uit een ander land, zij in strijd handelen met Artikel 2 Lid 7 van de Statuten van het NSPS en zich schuldig maken aan discriminatie.
Wat niet is toegestaan.
In de statuten is een en ander daarvoor geregeld.
En geld voor iedereen die lid is van het NSPS.

Frans Geven
21-09-2016
DISCRIMINATIE TE SELECTEREN SHETLANDPONY'S VOOR SELECT SALE!! / DISCRIMINATION SELECT SALE!!  

Beste Select Sale bezoekers,

Al enkele weken zit mij iets niet lekker. Op de site van de Select Sale staan de nieuwe veilingvoorwaarden.
Tot mijn verbazing lees ik dat er geen merries gedekt, van een in het buitenland goedgekeurde hengst meer ter veiling worden toegelaten. Ook geen geprimeerde nakomelingen van een in het buitenland goedgekeurde vader die zijn ingeschreven in het Categorie A boek van het NSPS mogen meer ter veiling worden aangeboden.
Zelfs geen merries die uit het buitenland komen en in Nederland zijn ingeschreven in het A stamboek van het NSPS worden toegelaten!!

Is dit geen discriminatie??? Volgens mij wel!! Het is een Select Sale die willen gaan voor kwaliteit. Hier ben ik het helemaal mee eens maar selecteer dan als commissie ook echt op kwaliteit en laat geen 3e Premie dieren toe wat elk jaar nog is gebeurd! Laat dan ook geen dieren toe die in het pedigree vader dieren hebben die zijn afgekeurd op afstammelingen!!!

Want wat heeft u liever?? Nakomelinge van hengsten met een Buitenlandse selectie licentie die hebben bewezen te fokken? Of liever dieren van ouderdieren die zijn afgekeurd op afstammelingen??

Ik zou het wel weten!!

Dit moest mij even van het hart. Ik ben benieuwd hoe u hier over denkt!

Want laten we met zijn allen niet vergeten dat wij binnen het NSPS de kwaliteit hebben te danken aan de Engelse pony's!!

En nu gaan er enkele jaloerse Select Sale Commissieleden regeltjes bedenken om interessante pony's te weigeren waar juist in Nederland en andere landen vraag naar is!! Niet te vergeten dat het ook niet goed is voor de prijzen van de buitenlandse pony's die toch nodig zijn voor de nodige bloedverversing!!

Ik zal dan ook moeder- en zusterstamboeken inlichten hoe deze commissie over hun dieren denken!

------------------------------------------------------------------------------------------

Dear visitors of the Shetlandpony Select Sale.

Since a couple of weeks something is bothering me. On the site of the Select Sale you can read the new conditions of the sale. I was very surprised to read that animals who have parents which are registered and licensed in a foreign country are not allowed to come to the Select Sale. Even no mares who were born in a foreign country!!!!

But... When a mare does have a 3rd Premium or does have rejected parents in their pedigree, then it's ok??!! But when you want to come to the sale with a 1st Premium pony with a foreign father then the commision say: NO, NOT ALLOWED!! (??) 

My opinion is: DISCRIMINATION!! Or isn't it??

Please let me know who you all feel/ think about this!

The quality that we have in The Netherlands comes all from the foreign (English) pony's!!

I will mail/ talk etc. to the mother- and sisterstudbooks how this commission thinks about their animals!! 
  Volgende