SHETLANDPONY POLL!

Geef hier uw stem !!!

U stemt door te klikken op de blauwe regel waar U het meest mee eens bent. De onderwerpen zullen regelmatig worden aangepast. De uitslagen van de stemmingen komen onderaan deze page te staan.( verkort weer gegeven) Het systeem zorgt ervoor dat u maar 1 keer kan stemmen. Dus geef Uw mening !!

NIEUWE IDEEEN VOOR EEN LEUKE POLL ? MAIL DE WEBMASTER. CLICK HIER


Poll: Wie heeft de beste website in 2014
( advies: bekijk via Hollandse stallen eerst de inhoud en actualiteit van de websites)

Tussenstand:


Poll: Welke website is de beste in 2012. Maak uw keuze:
( advies: bekijk via Hollandse stallen eerst de inhoud en actualiteit van de websites)

Tussenstand:Poll: Welke shetlandponywebsite is de beste in 2011?
Stal van Sterleo
Stal de Molenstraat
Stal de Middenschans
Stal v d Vorstenbern
Stal v Marhe
Stal Liebas
Stal de Brouwerij
Stal Denci
Stal Multanhof

gesloten:Poll: Welke website is de beste website van 2010 ? ( zie Stallen)

Stal de Vissershof
Stal de Schellenkrans
Stal Liebas
Stal t' Gasselaar
Stal van Marhe
Stal de Groenkamp
Stal van de Middenschans
Stal Denci

De poll is gesloten :


Op verzoek nu een poll over de maatindeling van de hengstenkeuringen zoals die op 9 en 10 januari zijn gehouden. Bent u voorstander van het keuren van alle maten over beide dagen of gaat uw voorkeur uit naar het keuren van alle mini’s en kleine maat hengsten op de ene dag en de midden en grote maat hengsten op de andere dag  zodat u  met één bezoek aan de hengstenkeuring kunt volstaan.

Geef uw stem.

Poll: Welke maatindeling heeft uw voorkeur:

1.Alle maten door elkaar op 2 dagen

2. Mini/kl. maat 1 dag en Mid/Gr maat 1 dag

gesloten:


Poll: Welke website is de beste website van 2009? (zie stallen)

gesloten:

Op verzoek nu een poll over de opzet van de hengstenkeuring zoals die op 11 en 12 januari wordt gehouden. Door de nieuwe opzet van de hengstenkeuring worden de hengsten over twee dagen verdeeld. Als men alles goed wil volgen, en alle toppers wil zien, dient men ook twee keer de keuring te bezoeken. Dat kan voor mensen die van ver moeten komen bezwaarlijk zijn.
Geeft men de voorkeur aan het oude systeem met de zaterdag als DE HENGSTENKEURINGSDAG of geeft men de voorkeur aan  het nieuwe systeem, wat dan wel inhoud dat men de keuring op beide dagen moet gaan bezoeken.
Klik op een van onderstaande blauwe regels.Poll: Welke indeling van de hengstenkeuring heeft uw voorkeur ?

* oude systeem, zaterdag de keuringsdag.

* nieuw systeem met 2 dagen.

gesloten:Op verzoek een poll over veulenpremies. Bij de veulenkeuring krijgt gemiddeld de helft van de aangevoerde veulens geen premie. Dit is vooral voor nieuwe deelnemers nogal ontmoedigend. Een onderverdeling in eerste-, tweede- en derde veulenpremie beperkt het aantal inzenders dat met lege handen naar huis gaat en kan voor veel deelnemers een stimulans zijn.

 

Poll: Hoe denkt u over veulenpremies?

gesloten:


Poll over de wijze van keuren binnen het NSPS.( op verzoek)
Binnen het NSPS verschillen de meningen sterk over de wijze van keuren. Er zijn leden die van mening zijn dat het beter zou zijn als er zonder catalogus zou worden gekeurd. Bij de jury is dan niet bekend welke afstamming en eigenaar de pony heeft en dit zou de beoordeling in positieve zin kunnen beinvloeden. Natuurlijk zijn er ook voorstanders van het huidige systeem. Laat uw mening door klinken! Klik op een van onderstaande blauwe regels.

 

Poll: Hoe denkt u over het keuren van de pony's binnen het NSPS ?

gesloten:

Poll over de voorstellen in de ledenvergadering 21 september aanstaande.

 Poll: Wat is uw mening over de nieuwe structuur en fusie

Deze poll is gesloten


Poll over de voorstellen in de ledenvergadering 21 september aanstaande.

Wat is uw mening over het aangepaste fokplan ten opzichte van de oude regeling. 

 

Poll: Wat is uw mening over het nieuwe fokplan

Deze poll is gesloten:


Poll over de voorstellen in de ledenvergadering 21 september aanstaande.

Voor basis hengsten wordt een dekbeperking van 8 dekkingen voorgesteld. Hiermee kan je een te grote negatieve invloed van een slecht fokkende hengst beperken. Anderzijds is het zo dat het voor een basishengst vrijwel onmogelijk is om met deze kleine aantallen afstammelingen te promoveren tot premiehengst.
 Poll: Wat is uw mening over de dekbeperking? Poll: Voor basis hengsten wordt een dekbeperking van 8 dekkingen v

Deze poll is gesloten:


Poll over de voorstellen van de com. Werners m.b.t. de stamboekopname. 
Wat vind je van de voorstellen m.b.t de stamboekopname

deze poll is gesloten


Poll over het tweede beoordelingsmoment
Wat vind je van het tweede beoordelingsmoment ?

deze poll is geslotenPoll over het eerste beoordelingsmoment. 
Wat vind je van het eerste beoordelingsmoment ?

deze poll is gesloten


Poll 1 keuren jonge hengsten
De commissie Werners stelt voor hengsten goed te keuren als premiehengst of als basishengst. Hiermee kan de selectie door het stamboek duidelijk worden gestuurd. Er zijn ook fokkers die opteren voor meer vrijheid. Die gaan er vanuit dat de fokkers zelf kunnen selecteren. Dat doen zij op basis van op de diverse keuringen behaalde resultaten van de hengst zelf en van zijn afstammelingen.
Poll: welk onderscheid zou u in de hengstenstapel willen maken ?


Poll 2 keuren jonge hengsten
In het concept fokplan van de com. Werners is het een voorwaarde voor een te keuren jonge hengst o.a. dat de vader een premie hengst is. Een basishengst kan zelf geen basis- of premiehengsten fokken.
Poll: Bent u het daar mee eens ?

deze poll is gesloten


Poll 3 keuren jonge hengsten
Voor basis hengsten wordt een dekbeperking van 8 dekkingen voorgesteld. Hiermee kan je een te grote negatieve invloed van een slecht fokkende hengst beperken. Anderzijds is het zo dat het voor een basishengst vrijwel onmogelijk is om met deze kleine aantallen afstammelingen te promoveren tot premiehengst.
 Poll: Wat is uw mening ?

deze poll is gesloten


Poll 4. keuren jonge hengsten
Gezien het feit dat grenzen nauwelijks nog bestaan, internet mogelijkheden biedt om met de hele wereld te communiceren, lijkt het logisch dat het nieuwe fokplan daarmee ook rekening houdt. Het is niet helemaal duidelijk welke rol de voor het leven goedgekeurde buitenlandse hengst zal gaan spelen. Goedgekeurde buitenlandse hengsten worden door het stamboek geaccepteerd. Voor de binnenlandse hengsten gelden behoorlijke afstammingseisen ( premiehengst als vader en 2e premie moeder?). Het lijkt er op dat in het buitenland goedgekeurde hengsten uitsluitend kunnen worden opgenomen als basishengst, ook al zou die een goede bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.
Poll: Wat is uw mening ?

deze poll is gesloten


deze poll is gesloten.

 

Deze poll is gesloten.